Konkurrens -konvention: Transfer efter störning av 1 i färg

 

Ursprung: Två artiklar i IPBM, januari och februari 1993. Developements in bidding skriven av Jim Gobbert. Metoden har anpassats till egna budsystemet och har använts flitigt under flera år utan några uppenbara nackdelar jämfört med negativa dubblingar.

 

Skapat datum: 1993

 

Syfte: Några fördelar är att sh kan nyansera sin hands styrka i nästa budrond: Pass med svag hand, försenat stöd i öppningsfärgen som utgångsinvit, eller bjuda naturliga sangbud etc. Öh är normalt den starkare handen och blir spelförare i ny färg

 

Beskrivning

Efter färginkliv/UD upp till 2ª mot våra enöppningar i färg är enkla svarsbud i färg överföringar (transfer).

 

Efter mellankommande bud gäller för sh

D

5+ i färgen över inklivsfärgen.

Färgbud

Närmaste högre färg 5+.

Transfer till öppningsfärgen

Trumfstöd och styrka enligt överenskommelse.

Transfer till inklivsfärgen

Tvåfärgshand i objudna färger, konstruktivt men okrav.

Överbud

Krav om öppningen var 1§/¨, och invit+ Stenberg om öppningen var 1©/ª.

Sangbud

Naturliga, 2NT inviterande.

Höjningar

Naturliga, med dubbelhöjningar förslagsvis spärrande.

 

Efter mellankommande UD tillkommer:

RD

Överföring till nästa färg.

Transfer till öppningsfärgen

Fyrstöd

Enkelhöjning

Trestöd. (Man kan differentiera förlorare/styrka istället.)

Hopp i ny färg

Naturligt spärrbud.

Dubbelhopp i ny färg

Splinter.

 

En balanserad svarshand, passar på inkliv/UD tills vidare.

 

Öppnarens återbud efter överföring

Med extravärden bryter öh överföringen. Hand som skulle passat på budet om det var okrav bjuder kompletterar transfern, även med singelton. Man kan även bryta överföringen med total missanpassning genom att bjuda om sin färg eller ny lägre färg.

 

Övrigt

Vissa starka balanshänder kan inte kan beskrivas, varför öppnaren måste balansera ofta.

 

Variationer: Man kan låta D på färginkliv (även RD på UD) vara dubbeltydigt och visa antingen 5+ i färgen över inklivsfärgen eller en balanshand 8+ hp.

 

Transferprincipen kan också användas efter starka 2§ ”enda krav” på inkliv upp tom 3ª analogt med enöppningar, men lägsta sangbud visar två lägsta objudna eftersom 2§ öppning ej visar klöver.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-02-07

Beskrivet av:

Arne Jordestedt