Konkurrens-konvention: Bakdublingen

 

Ursprung: Okänt

 

Skapat datum: 1980-talet

 

Syfte: Att straffdubbla handen bakom är sällan speciellt framgångsrikt, eftersom trumfen i sådana fall sitter förmånligt för den tänkte spelföraren. Därför är det effektivare med upplysande dubblingar i sådana lägen.

 

Beskrivning

Ett exempel illustrerar konventionen.

 

Syd

Väst

Nord

Öst

1©

Pass

1ª

2¨

Pass

Pass

D

 

 

Svararen berättar om styrka för minst ett bud till, utan att ha ett mer beskrivande naturligt bud att ta till.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-01-30

Beskrivet av:

Sven-Olov Flodqvist