Konkurrens-konvention: Maximum Overcall Doubles (MOD)

 

Ursprung: Okänt

 

Skapat datum: 1970-talet

 

Syfte: Avsikten med MOD är att kunna skilja mellan ett rent konkurrensbud och en utgångsinvit, när budutrymmet är trångt.

 

Beskrivning

När båda sidorna hittat en gemensam trumf vill man ibland slåss om delkontraktet och andra gånger göra en utgångsinvit. När budutrymmet blir litet kan man ta till en MOD, för att meddela sina utgångsambitioner, medan en återhöjning av den egna trumfen inte uttrycker några sådana intentioner.

 

Syd

Väst

Nord

Öst

1ª

2©

2ª

3©

D

 

 

 

 

Syd meddelar att han är intresserad av utgång och det är upp till Nord att avgöra om han ska slå av med 3ª eller bjuda utgång. Härigenom kan Syd bjuda om han enbart vill slåss om delkontraktet.

 

Variationer: Konventionen kan tillämpas i alla liknande lägen, som t ex:

 

Syd

Väst

Nord

Öst

1ª

D

2ª

3©

D

 

 

 

 

Östs 3© bedöms som att motståndarna hittat en gemensam trumf. Somliga utvidgar bruket av MOD även till situationer där motståndarna inte stöder varandra, t ex:

 

Syd

Väst

Nord

Öst

1ª

2¨

2ª

3©

D

 

 

 

 

Eftersom budet 3© är maximalt spärrande har Syd ingen utgångsinvit till hands, om han vill kunna använda 3ª som ett delkontraktsbud. MOD löser problemet.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-01-30

Beskrivet av:

Sven-Olov Flodqvist