Konkurrenskonvention: Stöddubbling (eng: support double)

 

Ursprung: Upphovsmannen är amerikanen Eric Rodwell. Konventionen har fått en mycket vidsträckt användning.

 

Syfte: Att mer precist kunna visa färglängden i partnerns färg i konkurrensbudgivning.

 

Beskrivning

Om öppningshandens partner avger ett en-över-en-bud och motståndaren till höger kliver in visar en höjning av partnerns färg 4+stöd. En dubbling visar 3-stöd och ett pass visar högst 2 kort i färgen. Om motståndaren till höger upplysningsdubblar används analogt redubbelt för att visa 3-stöd. Allt detta är giltigt endast om en enkel höjning är ett bud på 2-tricksnivån.

 

Exempel:

Syd

Väst

Nord

Öst

 

1§

1©

1ª

2©

 

D

 

 

 

 

Syd visar trestöd i spader.

 

Syd

Väst

Nord

Öst

1§

Pass

1©

2¨

D

 

 

 

Syd visar trestöd i hjärter.

 

Syd

Väst

Nord

Öst

1¨

Pass

1ª

D

2ª

 

 

 

Syd visar fyrstöd i spader.

Med trestöd bjuder han RD.

 

Syd

Väst

Nord

Öst

1¨

Pass

1©

1ª

2§

 

 

 

Syd förnekar 3+stöd hjärter.

 

Variationer: Om Öst kliver in med 1 NT är det förmodligen bäst att låta även detta vara en stöddubbling.

 

I följande sekvens ändrar många par betydelsen av D och låter det visa 4-korts hjärter.

 

Syd

Väst

Nord

Öst

1§

Pass

1¨

1ª

D

 

 

 

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-12-29

Beskrivet av:

Arne Frennelius