Motspelskonvention: 10-12-regeln

 

Ursprung: Först omnämnt i en serie artiklar om utspel i den amerikanska tidskriften Bridge Journal och senare införlivat i det utspelssystem som kom att kallas Journalistutspel. På engelska kallas metoden Odd leads. På svenska ibland Högsta, tredje, femte.

 

Skapat datum: 1960-talet

 

Syfte: Att göra det lättare för utspelshandens partner att se vad utspelet är från. Ursprungligen avsett endast för utspel mot trumfspel, men av vissa spelare även anvnt mot sang.

 

Beskrivning

När man spelar ut från en färg på minst fyra kort är regeln: lägsta kortet från ett udda antal, tredje uppifrån från ett jämnt. Det betyder att om utspelet är det lägsta kortet (tvåan, eller ett högre kort när utspelshandens partner överblickar alla lägre kort), så har utspelaren tre, fem eller sju kort i färgen.

 

Vid utspel från en dubbelton, spelar man ut det högsta kortet.

 

Tror utspelarens partner att utspelet är tredje uppifrån, kan han räkna ut hur många högre kort det finns på de tre andra händerna genom att dra det utspelade kortets valör från 12; och tror han att det är femte uppifrån drar han valören från 10 (därav namnet).

Vid utspel från sekvens spelar man ut det högsta kortet, men från mellansekvens spelar man ut det tredje högsta kortet (tian från K-kn-10, nian från D-10-9, etc).

 

Variationer: En alternativ metod är att man spelar ut tredje uppifrån från tre- eller fyrkortsfärg, femte uppifrån från fem eller fler kort.

 

 

Länkar:

12-regeln

Version & datum:

1 - 2002-01-16

Beskrivet av:

Anders Wirgren