Motspels-konvention: Andra fjärde genom spelföraren

 

Ursprung: Carrot-gruppen började använda metoden under 80-talet.

 

Syfte: När man vänder genom spelföraren, är det ofta tekniskt rätt att välja ett litet högre kort om man hoppas sätta något på mellanhand (t.ex. tian från D-10-x när bordet har två hackor – rätt om partnern har K-9-7-x eller E-kn-x-x).

 

Beskrivning

Oavsett vilka utspelsmetoder man använder, gäller de fortfarande när man spelar en färg genom träkarlen, men när man vänder genom spelföraren är det andra eller fjärde uppifrån som gäller.

 

Säg att det är en situation där det gäller att inkassera stick mot Syds kontrakt, och Öst är inne. Om han vänder med ruter dam när bordet har tre hackor och Syd lägger en hacka, vet Väst att Öst också har ruter kung. Det kan bl.a. betyda att han kan sticka över med esset, inkassera ett högt stick i en annan färg och sedan spela in partnern på ruter kung för att få en stöld. Men om Öst vänder med ruter kung kan Väst inte spela på det sättet. Då vet han ju att ruter dam finns hos Syd.

 

En annan fördel är att man kan skilja mellan K-D-x och K-D punkt. Från den förra spelar men damen för att lova ett högre kort (oftast kungen), men från den senare kan man spela kung följt av dam för att visa att man inte har fler kort i färgen.

 

 

Länkar:

Rusinow, Schneider-utspel

Version & datum:

1 - 2002-03-04

Beskrivet av:

Anders Wirgren