Motspels-konvention: Benjamins markering

 

Ursprung: Albert Benjamin

 

Syfte: Att visa sin längd i en specifik färg när spelföraren drar ut trumfen

 

Beskrivning

När spelföraren drar ut trumfen gör man en längdmarkering för den högsta icke spelade sidofärgen. Om Syd spelar ett spaderkontrakt och utspelet är hjärter, som Syd vinner för att genast spela trumf är det alltså ruter markeringen gäller.

 

Man använder samma metod för att visa udda eller jämnt antal som man annars använder.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-03-04

Beskrivet av:

Anders Wirgren