Motspels-konvention: Fosters eko

 

Ursprung: Robert Foster

 

Syfte: En metod för att låta tredje hand både avblockera och längdmarkera när han i sang inte kan sticka det utspelade kortet eller det kort bordet spelar på.

 

Beskrivning

Säg att partnern spelar ut hjärter dam, som bordet sticker med kungen från K-x. Om tredje hand har tre eller fyra hackor i färgen skall han bekänna med sitt näst högsta kort. Från två hackor lägger han dock sitt lägsta.

 

Nästa gång färgen spelas, skall markeraren lägga (eller returnera) sitt högsta kort från ursprungligen tre, eller sitt näst lägsta från ursprungligen fyra. Tanken är att han skall spara sitt lägsta kort i färgen till sist, och genom att lägga korten nerifrån visa ett udda antal, men om han lägger dem uppifrån visa ett jämnt (han gör alltså en vanlig längdmarkering).

 

Variationer: Jan Wohlin tyckte att konventionen var svår att tyda – en sexa kan t.ex. vara från 7-6-4-2, 7-6-2 eller 7-6 – och föreslog att tredje hand i stället markerar sin längd när han inte kan sticka bordets kort.

 

Länkar:

Vanliga längdmarkeringar

Version & datum:

1 - 2002-03-04

Beskrivet av:

Anders Wirgren