Motspelskonvention: Lavinthal-signalen

 

Ursprung: Hy Lavinthal

 

Skapat datum: 1934

 

Syfte: I många situationer är partnern inte behjälpt av att veta styrkan eller längden i den färg man spelar eller sakar, men har stor nytta av att veta vilken av de andra färgerna han är stark i.

 

Beskrivning

När man gör en Lavinthal-signal kan man oftast bortse från en färg. Säg att det är trumfspel och man just skall ge partnern en stöld. Det viktiga är då att visa partnern vilken av de två sidofärgerna man vill att han returnerar. Principen är då enkel: ett lågt kort signalerar för den lägre färgen, ett högt kort för den högre.

 

Några situationer då denna markering är användbar:

1)     när man ger partnern en stöld,

2)     när man godspelar sin färg i sang och vill visa var man har sin ingång,

3)     när partnern vet både längd och styrka i den färg man sakar,

4)     när partnern inte är betjänt av en längdmarkering (t.ex. när spelföraren har en färg som E-K-D-kn-10 på bordet och börjar spela den).

 

Variationer: Många spelare (speciellt i USA) tycker att denna markering är så viktig att de använder den i många fler lägen än de uppräknade. Några exempel:

1)     när man bekänner i trumf,

2)     när man sakar.

 

 

Länkar:

Lavinthal i första stick, Lavinthal-sak

Version & datum:

1 - 02-01-25

Beskrivet av:

Anders Wirgren