Motspelskonvention: Mixed-markering

 

Ursprung: Skapades av den polske bridgeteoretikern Lukasz Slawinski i mitten av 1970-talet. Publicerades i dennes bok ”Systems in Defence”.

 

Skapat datum: Cirka 1975.

 

Syfte: Ett försök att lösa vissa problem som styrke- eller längdmarkeringar inte kan komma till rätta med.

 

Beskrivning

I stället för att en markering visar ifall man är stark eller svag i en färg (styrkemarkering) eller ifall man har ett jämnt eller udda antal kort i en färg (längdmarkering) visar denna markeringstyp ifall man har ett jämnt eller udda antal hackor i färgen. Från honnör tredje eller fyra hackor markerar man jämnt, från honnör fjärde eller tre hackor markerar man udda, t.ex.

 

Ett exempel i trumfspel: Väst spelar ut en spaderhacka, och bordet lägger upp tre hackor. Öst, som har E-kn-x-x, tar för esset och returnerar färgen till Syds kung. När Öst kommer in i trumf är frågan om han skall fortsätta med färgen. Har Väst tre hackor eller dam fjärde är det tempoförlust, men har han dam tredje finns ett stick att ta hem. Här är det uppenbart att vetskap om längden inte hjälper (x-x-x eller D-x-x ?), ej heller ifall utspelaren har en honnör eller inte (D-x-x-x eller D-x-x ?), men vet Öst ifall Väst har ett udda eller jämnt antal hackor är problemet lätt att lösa.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 02-01-22

Beskrivet av:

Anders Wirgren