Motspelskonvention: Rusinow-utspel

 

Ursprung: Skapat av Sydney Rusinow

 

Skapat datum: 1930-talet

 

Syfte: Att undvika problemet med tvetydiga honnörsutspel. Enligt Culbertson var det ju rätt att spela ut kungen både från ess-kung och kung-dam, och knekten kunde vara både från knekt-tia och kung-knekt-tia eller ess-knekt-tia.

 

Beskrivning

Enligt Rusinow spelas det näst högsta kortet ut från såväl sekvens som mellansekvens: damen från K-D-10-x, knekten från K-kn-10-x, osv. Enda undantaget är när man har två punktade honnörer, då man genom att vända på ordningsföljden kan visa att man inte hade fler kort i färgen: ess, följt av kung visar alltså ess-kung-punkt; kung, följt av dam är kung-dam punkt, osv.

 

Den största fördelen är när partnern spelar ut en kung eller en dam och bordet kommer upp med två eller tre hackor. Har du knekt tredje vet du precis när utspelet är från kung-dam (damen) alternativt från ess-kung (kungen), och i båda fallen vet du vilken typ av markering du skall göra.

 

En nackdel i sang är när partnern spelar ut knekten och bordet har två eller tre hackor. Att sticka över från kung fjärde, är inte så bra om partner spelat ut från D-kn-x, men att lägga lågt är fel om utspelet var från E-kn-10-x-x. Här får du gissa.

 

Metoden kombineras ofta med Schneider-utspel från hackor och 11-regeln vid drag.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 02-01-10

Beskrivet av:

Anders Wirgren