Motspelskonvention: Skånska utspel

 

Ursprung: Konstruerades av Anders Wirgren i mitten av 80-talet och publicerades sedan först i Bridgetidningen 1986, sedan i The Bridge World 1991.

 

Skapat datum: 1985

 

Syfte: Idén var att skapa ett utspelssystem som behöll fördelarna med 10-12-regeln men som eliminerade de flesta av defekterna.

 

Beskrivning

Honnörsutspelen är samma mot såväl sang som trumfspel.

E = E-K utan damen, eller ”sökande” från E-D-x eller liknande

K = E-K-D, K-D, E-K-kn-10

D = E-D-kn, D-kn, K-D-10-9

kn = K-kn-10, kn-10

10 = E-kn-10, E-K-10-9, E-D-10-9, D-10-9, 10-9-x, 10-x

9 = E-10-9-x, K-10-9-x, E-kn-9-8, K-kn-9-8, 9-8-x, 9-x

8 = D-9-8-x, kn-9-8-x, 8-7-x, 8-x

 

Kungen och damen visar normalt närmast lägre kort, men om utspelarens partner har det skall han lägga det.

 

(a)   sang

Vid drag används 11-regeln, med två undantag: Från en stark femkortsfärg spelar man i stället ut enligt 12-regeln (tredje kortet uppifrån), och från en svag femkortsfärg spelar man ut det lägsta kortet. Från hackor spelas så högt man har råd. I träkarlens färg spelas irreguljärt, t.ex. knekten från kn-x-x eller K-kn-9-7.

 

(b)   trumfspel

Här används 10-12-regeln vid drag (högsta, tredje eller femte). Från färger med idel hackor väljer man att trycka på det som man tror partnern är mest betjänt av att få veta, från 8-6-2 spelar man ut tvåan om längden är viktig men åttan om det är viktigare att partnern får reda på att man saknar styrka i färgen.

 

Länkar:

10-12-regeln, 11-regeln

Version & datum:

1 - 02-01-22

Beskrivet av:

Anders Wirgren