Motspels-konvention: Treldes regel för honnör-vändor

 

Ursprung: John Trelde

 

Syfte: När man inne i spelet vänder med en honnör kan man ibland av tekniska skäl spela på ett annat sätt än om man spelat ut färgen i första stick (då man inte vet hur träkarlen ser ut). Därför kan viss oklarhet uppstå ifall en knekt förnekar högre honnör eller kan vara från t.ex. K-kn-10-x.

 

Beskrivning

Treldes lösning på problemet är att det avgörande är vad bordet har i färgen.

 

a)     Om bordet inte kan sticka den utspelade honnören, används precis samma metoder som vid utspel.

b)     Om bordet kan sticka den utspelade honnören används Vanliga utspel.

 

Detta betyder att om er överenskommelse är Rusinow från honnörer, så skall man vända med knekten från D-kn-x när bordet har tre hackor, men spela damen om bordet har K-x-x – och detta gäller oavsett om man vänder genom träkarlen eller spelföraren.

 

 

Länkar:

Rusinow-utspel

Version & datum:

1 - 2002-03-04

Beskrivet av:

Anders Wirgren