Motspels-konvention: Treldes färgvals-signal

 

Ursprung: Johan Trelde

 

Syfte: Att hjälpa partnern att skifta till rätt färg

 

Beskrivning

Om man bekänner med ett honnörskort, utan att vara tvungen till det, när spelföraren eller partnern vinner ett stick är det signal för vilken färg man vill att partnern skiftar till.

 

Principen är då att jämna honnörskort (E, D och 10) signalerer för högsta färg, medan udda honnörskort (K, kn ev. Också 9) signalerar för lägsta färg.

 

Variationer: Det är fullt möjligt att göra omvänt och låta jämna honnörer signalera för den lägsta färgen – kanske lättare att komma ihåg för oss svenskar om man betänker att det finns ’ä’ i både ’jämnt’ och ’lägst’.

 

Version & datum:

1 - 2002-03-04

Beskrivet av:

Anders Wirgren