Motspelskonvention: Vinje-utspel

 

Ursprung: Helge Vinje, Norge

 

Skapat datum:

 

Syfte: Att göra försvarsspelet lättare genom att i större utsträckning än andra utspelssystem skilja på olika honnörskombinationer.

 

Beskrivning

(a)   Sang

E = E-K utan fler honnörer i färgen

K = E-K-kn eller K-D-10

D = E-K-D eller D-kn

kn = E-D-kn, K-D-kn eller kn-10

10 = högsta eller tredje högsta kortet (10-9-x, E-kn-10, K-kn-10)

9 = visar en mellansekvens med tian plus ett högre kort (E-10-9, K-10-9, D-10-9)

 

I övrigt spelas ut enligt 10-12-regeln (högsta från två, lägsta från ett udda antal, tredj uppifrån från ett jämnt antal).

 

(b)   Trumf

E = E-K med ett jämnt antal kort i färgen (undantag: mot slam förnekas kungen)

K = E-K med ett udda antal kort i färgen, eller K-D-kn, eller K-D punkt

D = E-K-D eller K-D minst tredje

kn = D-kn eller K-kn-10

10 = kn-10 eller en mellansekvens med nian (K-10-9, D-10-9)

9 = lovar tian

 

På utspelat ess skall partnern lägga sitt lägsta kort (högmarkering) om man kan ta tre stick i färgen (bordet har tre hackor och markeraren har kn-10-x eller D-x-x).

 

Om man spelat ut en kung från K-D-kn skall man nästa gång markera sin längd i färgen: jämn honnör (damen) visar ett jämnt antal, udda honnör (knekten) visar ett udda antal. Eftersom esset är ett jämnt kort, är det samma princip som avgör ifall man skall spela ut esset eller kungen (jämnt antal – jämnt kort).

 

Inne i spelet visar esset kungen (men om bordet har damen, spelar man kungen för att lova esset). Kungen visar damen, medan dam, knekt, tia eller nia antingen är det högsta eller det tredje högsta kortet i färgen.

 

Länkar:

10-12-regeln

Version & datum:

1 - 2002-01-16

Beskrivet av:

Anders Wirgren