Motspels-konvention: Vinjes trumfsignal

 

Ursprung: Helge Vinje

 

Syfte: Att berätta något om handens fördelning när trumfen spelas.

 

Beskrivning

Alla fördelningar består antingen av en färg med udda antal och tre med jämnt, t.ex. 4-4-4-1, eller tre färger med udda och en med jämnt, t.ex. 6-3-3-1. Vinjes idé är att man när spelföraren drar trumf, eller går på sin långfärg, så skall försvararna berätta för varandra ifall de har en ”jämn” hand (tre jämna färger) eller en ”udda” (tre udda färger). Det går till så att man med ett jämnt antal bekänner lågt-högt, men med ett udda antal bekänner högt-lågt. För dem som använder omvända längdmarkeringar är det lätt att minnas att man markerar för jämnt med en jämn hand.

 

Många gånger kan den här informationen vara viktig för försvararna, men nackdelen är att även spelföraren får veta något om sitsen. Ibland är det han som tjänar på det.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-03-04

Beskrivet av:

Anders Wirgren