Offensiv konvention: Fjärde färg krav (eng: fourth suit forcing)

 

Ursprung: Termen introducerades av Norman Squire, England.

 

Skapat datum: 1950-talet

 

Syfte: Att hushålla med budutrymmet i andra budronden och senare.

 

Beskrivning

Bud i fjärde färg är krav (ffk) för en rond. Budet säger inget om vad den som bjuder fjärde färg har i färgen. Exempel:

 

Syd

Nord

 

1©

1ª

 

2§

2¨

 

 

 

 

De flesta som använder konventionen anser att den som bjuder ffk lovar ett bud till om inte utgångsnivån redan är nådd av svararens bud.

 

Oenighet föreligger bland experterna om innebörden av följande sekvens:

 

 

 

Syd

Nord

 

1§

1¨

 

1©

1ª

 

 

 

 

En vanlig tolkning är att 1ª visar 4+ spader och är krav för en rond.  I så fall fall är Nords 2ª i andra ronden ett artificiellt krav.

 

Variationer: En del par spelar att fjärde färg är krav till utgång utom i sekvensen

 

Syd

Nord

 

1§

1¨

 

1©

1ª

 

 

1ª är krav men inte till utgång.

 

Ett hoppande bud i fjärde färg visar 5-5 och är inviterande.

Exempel:

 

Syd

Nord

 

1©

1ª

 

2§

3¨

 

 

Om Nord vill kräva till utgång och har 5-5 bjuder han

 

Syd

Nord

 

1©

1ª

 

2§

2¨

 

2x

3¨

 

 

Version & datum:

1 - 2002-10-01

Beskrivet av:

Arne Frennelius