Delsystem: Bonden - Utgångskrav 2-över-1

 

Ursprung: Anders Bondensson

 

Skapat datum: Sommaren 2002

 

Syfte: Systematisera 2-över-1 som utgångskrav efter naturlig öppning med fyrkorts högfärg.

 

Beskrivning

Genom att på ett kontrollerat sätt bryta mot den gamla visdomen att ”trumfstöd  visas omedelbart” blir budgivningen lugnare, och därmed uppnås en rad till synes motstridiga fördelar.

 

·         Större informationsutbyte mellan spelarna

·         Mindre information till motståndarna

·         Få regler att memorera för den som föredrar att koncentrera sig på spelet. Det är bara andra budronden som är annorlunda.

 

Svarsbud efter 1©

2§

Utgångskrav med minst fyrkortsfärg eller 3433

2¨

Utgångskrav med minst fyrkortsfärg

2©

Utgångskrav med minst femkortsfärg

Övriga svarsbud enligt ditt eget favoritsystem

 

Öppningshandens återbud efter 1©/ª -  2§/¨/©

2©

Återbudet i egen färg visar minimum och minst femkortsfärg. Förnekar inte trumfstöd!

2NT

Jämn hand utan femfärg. Minimum eller överstark sang. Förnekar inte trumfstöd!

Övriga bud är naturliga och visar tillägg.

 

Alla återbud i färg visar alltså minst fem kort i öppningsfärgen, och visar man trumfstöd eller bjuder ny färg har man dessutom tillägg.

 

Observera att öppnaren alltid återbjuder 2©/ª/NT med minimum, även när hon har trumfstöd i svararens färg.

 

Svarshandens återbud efter 1©/ª -  2§/¨/© -  2¨/©

2NT

Vilande, ber öppnaren att precisera sin fördelning

Övriga bud är naturliga, visandes långfärg eller 10 kort i de bjudna färgerna.

 

När svararen bjuder andra varvet har han alltså två alternativ. Han kan bjuda en färg, eller han kan bjuda vilande 2NT som uppmanar öppnaren att beskriva sin hand ytterligare. Konsekvensen av att svararen kan bjuda 2NT som vilande bud blir att de övriga återbuden visar en mer extrem fördelning som 55.

 

Exempel:

 

1ª-2¨-3¨:Öppnaren visar tillägg med både egen 5-kortsfärg och trumfstöd

 

1ª-2§-2ª-4ª:Anonym budgivning. Öppnaren har visat minst 5-korts spader och minimum. Svararen har krävt till utgång och visat klöver eller balanserad hand.

 

1ª-2¨-2©:Öppnaren slaminviterar med minst 54 i högfärgerna

 

1©-2§-2©-2N-3§:Öppnaren visar minimum och minst 54 i © och §.

 

1©-2¨-2©-3§: Svararen har krävt till utgång med 55 i lågfärgerna

 

1ª-2©-2ª-2N-3©:Öppnaren visar minimum och trumfstöd

 

Variationer:

Länkar:

 

Version & datum:

1 – 2002-06-02, 2 – 2004-09-05, 3 – 2006-03-21

Beskrivet av:

Anders Bondensson