Offensiv konvention: Checkback Stayman

 

Ursprung: Upphovsmannen är okänd. Konventionen är vanligt förekommande i USA.

 

Syfte: Att närmare utforska öppningshanden sedan öppnaren återkommit med 1NT i andra budronden

 

Beskrivning

Konventionen baseras på att en entricksöppning i högfärg är baserad på minst 5-färg. Efter öppningshandens återbud med 1 NT är svarshanden 2 klöver fördröjd Stayman. Budet visar minst styrka för utgångsinvit. Exempel:

 

Syd

Nord

 

1§

1©

 

1NT

2§

 

?

 

 

 

 

 

Svarsskalan är

2¨

förnekar 3-stöd i hjärter och 4-färg i spader

2©

visar 3-stöd i hjärter

2ª

visar 4-färg i spader

 

Om svarshanden återkommer med 2© eller 2ª är dessa bud utgångsinviterande.

 

Se även Ny lågfärg krav, Superstayman och XY-sang.

 

Version & datum:

1 - 2002-10-01

Beskrivet av:

Arne Frennelius