Offensiv konvention: Drury

 

Ursprung: Konventionen har fått sitt namn efter sin skapare, amerikanen

Douglas Drury (1914-1967). Denne uppfann konventionen då han bodde i Toronto och spelade med kanadensaren Eric Murray, som brukade ha lätta öppningar i tredje hand.

 

Syfte: Att ge en möjlighet för partnern till den som öppnat i tredje eller fjärde hand en möjlighet att stanna på tvåtricksnivån med en god hand med trumfstöd.

 

Beskrivning

Efter en öppning med 1© eller 1ª i tredje eller fjärde hand visar partnerns 2§ en limithöjning med minst 3-stöd. Om öppningshanden svarar 2¨ är detta konventionellt och visar en subminimal öppning. Övriga bud av öppnaren är naturliga och visar äkta öppning.

 

Exempel:

 

Syd

Nord

 

pass

1ª

 

2§

?

 

 

 

 

2¨

förnekar äkta öppning

2©

visar 4+färg i hjärter, ej krav

2ª

äkta öppning, vill spela 2 spader

3§/¨/©

slaminviterande

4ª

slutbud

 

 

De flesta låter Drury och dess varianter vara “off“ i störd budgivning.

 

Variationer: De flesta par som spelar Drury använder sig av

Reverse Drury.

Öppnarens återbud med 2¨ visar äkta öppning. Öppnarens återbud med 2 trick i öppningsfärgen samt 2© efter öppning med 1ª visar subminimal öppning.

Twoway Reverse Drury

Svarshandens 2§ visar 3-stöd och limitstyrka. Svarshandens 2¨ visar 4+stöd och limitstyrka.

 

Version & datum:

1 - 2002-10-01

Beskrivet av:

Arne Frennelius