Offensiv konvention: Fast arrival

 

Ursprung: I många decennier tillämpades principen om att ju högre man bjöd desto bättre var handen. På 1950- och 60-talen tillkom idén att för att undersöka om slam var möjlig behövde man hushålla med budutrymmet. Principen om Fast arrival var en logisk produkt av denna idé.

 

Skapat datum: 1950- och 60-talen

 

Syfte: Att hushålla med budutrymmet när man vill undersöka slammöjligheterna.

 

Beskrivning

Principen är att ju snabbare ett kontrakt nås desto svagare är spelaren som placerar slutbudet. Exempel:

 

Syd

Nord

 

1¨

2§

 

2ª

?

 

 

 

 

 

4ª

Nord visar en minimihand med spaderstöd

 

3ª

Nord har en hand där han önskar undersöka slammöjligheterna

 

Principen fungerar väl ihop med budgivningar där inledningen har varit Stenberg eller Jacoby:

 

Syd

Nord

    

1©

2NT

 

3¨

4©

visar minimum

 

 

 

Version & datum:

1 - 2002-10-01

Beskrivet av:

Arne Frennelius