Offensiv konvention: Flannery 2¨

 

Ursprung: Skapad av William L. Flannery (1932-2000), USA.

 

Skapat datum: 1960-talet?

 

Syfte: William Flannery ansåg att det var ett problem att i standardsystem tillfredsställande öppna obalanserade händer med 4-5 i högfärgerna och begränsade värden. Med en stark hand kunde han bjuda reverse, men det var svårt att visa 4-5 i spader och hjärter samt 11-15 poäng. Flannery skapade 2¨-öppningen för att hantera dessa händer.

 

Beskrivning

Flannerys 2¨ är ett öppningsbud som snabbt och enkelt beskriver handen för partnern. Öppnaren har 11-15p, minst 5 hjärter och exakt 4 spader. Härav följer även att den som öppnar med 1© och återbjuder svagt förnekar 4-korts spader.

 

Exempelhand:

 

ª AQ75  © AK943  ¨ 64  § 52

 

13 poäng och 4-5 i högfärgerna - öppna med 2¨.

 

Svarshandens bud efter 2¨-öppning:

 

 

Pass

Svarshanden får passa med 6+ ruter och under 10p.

2©

Avlägg i hjärter med svag hand (under 10p).

2ª

Avlägg i spader med svag hand (under 10p).

2NT

Artificiellt krav, fördelningsfråga.

3§

Ber öppnaren bjuda 3NT med Ax, Kx eller Qxx i klöver.

3¨

Ber öppnaren bjuda 3NT med Ax, Kx eller Qxx i ruter.

3©

Naturlig invit.

3ª

Naturlig invit.

4§

Överföring till 4©.

4¨

Överföring till 4ª.

 

Fortsättning efter 2¨-2NT:

 

 

3§

Visar 4-5-1-3.

3¨

Visar 4-5-3-1.

3©

Visar 11-13p och 4-5-2-2.

3ª

Visar 14-15p och 4-5-2-2.

3NT

Visar 14-15p och 4-5-2-2, med merparten av värdena i lågfärgerna.

4§

Visar 4-5-0-4.

4¨

Visar 4-5-4-0.

 

Flannery 2¨ är en praktisk konvention, som enkelt och detaljerat beskriver öppningshanden. En fjärdedel av experterna i BWS2001 förespråkade konventionen, men den är inte så populär som man skulle kunna tro. Huvudskälet till detta är att den är svår att kombinera med andra betydelser av 2¨. De flesta som spelar standardsystem väljer oftast att spela med 2¨ som en svag hand med 6-korts ruter eller någon form av multivariant.

 

Det finns ett standardförsvar mot Flannery 2¨ som många använder.

 

När MTH öppnar 2¨ (Flannery):

 

 

Dbl

Motsvarande en vanlig, stark 1NT-öppning (15-17p).

2©

Visar en trefärgshand med kort hjärter.

2ª

Naturligt.

2NT

Visar 5-5 i lågfärgerna.

3§

Naturligt.

3¨

Naturligt.

 

 

Alternativ betydelse av Dbl och 2NT:

 

 

Dbl

Balanserad hand, 13-16p.

2NT

Starkare balanserad hand.

 

Variationer: Flannery 2© (som Flannery 2¨, men svararen passar med hjärterpreferens), Svensk Flannery (som vanlig Flannery, men efter det konventionella svaret 2NT skall öppnaren visa antalet klöver i stegskalor på 3-tricksnivån) och Falsk Flannery (öppningsbudet 2¨ visar 11-16p, minst 5 ruter och exakt 4 hjärter).

 

Falsk Flannery spelas ofta i kombination med 2© som Svensk Flannery.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2004-01-18

Beskrivet av:

Pontus Silow