Offensiv konvention: Häxans 2§

 

Ursprung: Linda Långström och Catharina Midskog.

 

Skapat datum: Tidigt 90-tal..

 

Syfte: I ett naturligt system är spannet för enkla återbud i ny färg efter 1-över-1 eller 1NT otympligt stort. Antag att 1©/ª visar 11-21 hp och att partnern bjuder ett naturligt 1NT. Det är föga tillfredställande att återbjuda 2§ med såväl ªEDxxx ©Dxx ¨x §Kxxx som ªED10xx ©Exx ¨x §EDxx. Genom att använda återbudet 2§ som ett artificiellt rondkrävande återbu, frigör man andra bud för styrkemässigt begränsade händer.

 

Även om behovet av Häxans 2§ inte är lika uppenbart inom ramen för ett starkt klöversystem med klart begränsade enöppningar, så använder en hel del par konventionen även tillsamman med en stark 1§-öppning.

 

Beskrivning

Detta dokument baseras på Jenny och Mari Rymans systemnoteringar.

 

Efter 1©/ª-1ª/NT är alltså 2§ ett artificiellt rondkrav:

·         antingen med en normal minimihand med klöver som sidofärg eller med

·         klara tilläggsvärden oavsett fördelning.

 

Enkla återbud i färg visar rena minimihänder, medan hoppande återbud baseras på spelstyrka, t ex en bra lång öppningsfärg (3©/ª) eller en trevlig hand med två färger på minst fem kort vardera (hopp i ny färg).

 

Fortsatt budgivning

 

Efter 1©- 1ª; 2§

2¨

Utgångskrav mot den starka varianten

 

2©

Minimihand med hjärter och klöver

 

Ny färg

Naturligt, starkt

 

2NT

Stark sang med femkorts hjärter (5332)

2©

Minimum med 2-3 kort

2ª

Minimum med minst fem spader (singelhjärter med 5ko)

2NT

Minimum med fyra spader och längre lågfärg eller 4144.

3§/¨

Minimum med minst 5ko färg och fem spader.

3©

Inviterande med trestöd.

 

Efter 1©- 1NT; 2§

2¨

Utgångskrav mot den starka varianten

 

2©

Minimihand med hjärter och klöver

 

Ny färg

Naturligt, starkt

 

2NT

Stark sang med femkorts hjärter (5332)

2©

Minimum med 2-3 kort

2ª

Minimum med 31(54/45)

2NT

Minimum med minst 55 i lågfärgerna

3§/¨

Minimum med minst 6ko färg

3©

Inviterande med trestöd.

 

Efter 1ª - 1NT; 2§

2¨

Utgångskrav mot den starka varianten

 

2ª

Minimihand med spader och klöver

 

Ny färg

Naturligt, starkt

 

2NT

Stark sang med femkorts spader (5332)

2©

Minimum med minst fem hjärter (singelspader med 5ko)

2ª

Minimum med 2-3 kort

2NT

Minimum med =4 hjärter och kort spader

3§

Minimum med 5+ klöver, eller 1354

3¨

Minimum med minst 6ko färg

3ª

Inviterande med trestöd.

 

Variationer: Det finns många dialekter av Häxan. Synpunkter och kompletteringar efterlyses.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-10-02

Beskrivet av:

Sven-Olov Flodqvist