Offensiv konvention: Jacobys 2NT

 

Ursprung: Oswald Jacoby var en av Four Aces stora budgivningsutvecklare, kanske den störste om man enbart betraktar konventioner som används idag. Han är far till många budgivningsidéer vi fortfarande dras med. Som många andra stor spelare hade han flera strängar på sin lyra och lyckades bland annat även bli världsmästare i backgammon.

 

Skapat datum: -

 

Syfte: Skapa goda förutsättningar för slambudgivning och komplettera stödbudgivning med Limithöjningar.

 

Beskrivning: Svarsbudet 2NT på 1hö visar trumfstöd och är utgångskrav.

 

 

1hö

2NT

3hö

minst 16 hp

 

 

4hö

minimum utan slamintresse

 

 

3ny

singelton eller renons i bjuden färg

 

 

3NT

14-15 hp utan singelton eller renons

 

 

4ny

minst femkortsfärg

 

Det är vanligt att 2NT budgivaren frågar ut svarshanden. En annan variant på Jacobys 2NT är:

 

1hö

2NT

3§

tillägg med någon singelton eller 5332

 

 

3¨

tillägg med någon 5422

 

 

3©

någon renons

 

 

3ª

minimum och en singelton

 

 

3NT

tillägg med 6322 eller 7222

 

 

4lägre

begränsad hand med 55, bra sidofärg

 

 

4©/ª

minimum utan kortfärg

 

Även här kan öppnarens hand frågas ut på mer information.

 

Variationer: Stenbergs 2NT, Stenbergs 2NT MS, Stenbergs 2NT Carrot, Stenbergs 2NT X80, etc

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 02-01-27

Beskrivet av:

Peter Swensson