Delsystem Hoppande borttag enligt amerikansk standard

 

Syfte: Att beskriva vissa typer av händer där ett enkelt kravbud medför återbudsproblem i andra budronden.

 

Beskrivning: Fordomdags var det många som gjorde hoppande borttag på alla starka händer. Ett hoppande borttag tär på budutrymmet och därför använder man det numera enbart på vissa väldefinierade typer av händer.

 

Brukligt är att man efter mellankommande inkliv eller dubbling använder svaga hoppande borttag. Ett dylikt visar 3-5 hp och 6-kortsfärg eller längre. Partnern räknar med en 6-kortsfärg. Med motståndarna i zonen är 2 hp tillräckligt. Svaga hoppande borttag på 3-läget kräver bra färg och lite fler hp än som krävs på 2-läget.

 

Exempel:

 

Nord

Öst

Syd

 

1§

1©

?

 

ª DKn8642 © 863  ¨42 § Kn7

Bjud 2ª

 

ª975432 ©D4 ¨863 §52

Passa oavsett zoner. Dålig spader och dålig fördelning. Hjärterdamen är inget värd. Om hjärterdamen fanns i ruter eller klöver kunde 2 spader övervägas med gynnsamma zoner.

 

Starka hoppande borttag på 3-läget är sällsynta. Om man spelar med 2 över 1 som utgångskrav behövs de inte. Många använder dem dessutom som Bergens högfärgshöjningar (se särskild artikel). Ett specialfall är sekvensen 1¨-3§ som i

2 över 1 visar en inviterande hand med 6-kortsfärg eller längre i klöver.

 

I det följande behandlas starka hoppande borttag på 2-läget. Nord antas ha öppnat på entricksnivån. Dessa görs på tre typer av händer:

 

a)     Syd har en genomgående färg samt minst öppningshand

b)     Syd har en bra sexkortsfärg med minst KD i topp utan singelton, 18-19 hp, håll i objudna färger

c)     Syd har en bra färg samt bra anpassning i öppningsfärgen

 

Den som gör ett starkt hoppande borttag förnekar tvåfärgshand.

 

 

Nord

Syd

 

1§

 

 

ªEKD8762 ©Kn3 ¨K4 §105

Hoppa till 2ª. Hoppa till i nästa rond för att visa genomgående färg men minimalt intresse för slam.

 

Som genomgående färg räknas EKDxxxx, EKDKnxx eller bättre. EKD10xx är inte genomgående.

 

ª42 ©EKDKn87 ¨ED9 §D2

Hoppa till 2© och bjud om hjärtern i nästa varv. Ett hoppande borttag åtföljt av ett ombud av färgen på lägsta nivå visar genomgående färg och slamintresse. Härefter är bud i andra färger kontrollbud.

 

ªK2 ©KD9654 ¨ED10 §E2

Hoppa till 2© och bjud 2 eller 3NT i rond 2 även om Syd bjuder 3©.

 

ªD2 ©KD10865 ¨EDKn §E10

Bjud 1©. Utan spaderhåll kan du sakna återbud i nästa rond.

 

ªED1065 ©42 ¨K3 §KD104

Bjud och stötta klövern i nästa rond.

 

Om Syd bjuder ny färg i andra ronden visar han 4+stöd i Nords öppningsfärg och singelton i den bjudna färgen

 

ªKKn10762 ©EKn ¨5 §EKKn7

Hoppa till och bjud 3¨ i rond 2.

 

 

Nord

Syd

 

1§

2©

 

2ª

3ª

 

Visar singelton spader!

 

 

Nord

Syd

 

1§

?

 

ªD10865 ©EK ¨2 §EDKn107

Bjud 1ª. För dålig färg för 2ª. Kommer att bli svårt för partnern att förstå att man har två förlorare i spader.

 

ª2 ©EK1097 ¨42 §K10865

Bjud 2©. Ett absolut minimum.

 

 

 

Nord

Syd

 

1§

2ª

 

2NT

?

 

ªEKD82 ©- ¨D43 §K10975

Bjud 3©. Splinterbudet kan förstås även avges med renons.

 

När du gör ett hoppande borttag kommer kontraktet alltid att bli i endera av

·       din egen färg

·       sang

·       partnerns färg

 

 

Nord

Syd

 

1§

?

 

ªEKD107 ©EKD107 ¨Q2 §3

Bjud 1ª och hoppa i hjärter på nästa varv.

 

Öppnaren har att välja mellan följande alternativ i rond 2:

·       att stödja partnerns färg

·       att återbjuda sin färg om den är bra

·       att bjuda 2NT

·       att bjuda en tredje färg där han har honnörstyrka

 

 

Nord

Syd

 

1§

2©

 

?

 

 

ªD862 ©2 ¨EKkn §D10875

Bjud 3¨.

 

 

Version & datum:

1 - 02-11-17

Beskrivet av:

Arne Frennelius