Offensiv konvention: Omvända lågfärgshöjningar enligt Kamras

 

Ursprung: Skapades/beskrevs av Manfred Kamras, forne landslagsspelaren och dåvarande förbundskaptenen.

 

Skapat datum: Beskrevs 1982 i Modern bridge och i Bridgenytt.

 

Syfte: Att på ett enkelt och naturligt sätt kunna bjuda fullt ut händer som man valt att öppna med lågfärg. Att kunna utnyttja lågfärgerna fullt ut, men samtidigt behålla alla möjligheter att hitta gemensamma högfärger eller lämpliga sangkontrakt. Att kunna skilja svarshänder med lågfärgsstöd samt fyr- respektive minst femkorts högfärg.

 

Beskrivning

Metoden skapades ursprungligen inom ett naturligt system med fyrkorts högfärg och svag sang (f.ö. en parallell med Stenbergs 2 sang). Lågfärgsöppningarna tenderade alltså att antingen vara obalanserade eller 4+ färg på en balanserad hand med minst 15 hp. De kan dock även spelas tillsammans med stark sang påpekade Kamras; och i fortsättningen förutsätts 15-17-sang.

 

Enkelhöjningen till 2§/¨ visar 4+ trumfstöd med minst 10 hp, och inleder en konstruktiv budgivning. Höjningen till 3§/¨ visar 4+ trumfstöd med  0 - 9 hp, och är i huvudsak spärr (men om öppnaren är mycket stark kan denne fortsätta att söka utgång med naturlig budgivning).

 

Den omvända höjningen är rondkrav med naturlig fortsättning. Den får gärna innehålla fyrkorts högfärg vid sidan om lågfärgen. Trumfstödet och poängstyrkan visas alltså före fyrkorts högfärg. Däremot visas alltid 5+ högfärg först.  Brytpunkten för den starka varianten är 10 hp. Budgivning därefter helt naturlig; budet 3lå av någon av spelarna visar entydigt minimum, upphäver rondkravet och passas ofta av. Minimum för öppnaren är 11-14 hp, för svararen 10-12 hp. Den som passerar detta 3lå visar därmed klara tillägg och garanterar utgångsstyrka. Budet 2NT av öppnaren visar 12-14-sang och får också passas av, 2NT av svararen visar ca 12 hp och sangfördelning; får visserligen passas av men är inviterande till utgång då absolut minimum visas med 3lå.

 

Budgivning efter dubbelhöjningen 3§/¨ motsvarande, det gemensamma avslaget är dock 4lå.

 

Metoden kan med fördel användas i alla lägen, alla zoner, alltså även efter förhandspass och gärna även efter inkliv eller UD. I konkurrensbudgivning kan den omvända höjningen rabatteras med någon poäng, efter förhandspass med ett par poäng (8 bra -12 dåliga hp) – inviterande men okrav efter förhandspass.

 

Några exempel:

 

1§

2§

Omvänd höjning; naturligt rondkrav.

2©

2ª

Man visar naturligt var sin fyrkortsfärg, fortsatt rondkrav.

2NT

3§

Öppnaren visar en sangbetonad hand med minst fyra klöver och fyrkorts hjärter, samt 12-14 hp. Detta 2NT får passas av. Svararen väljer dock att hellre spela 3 klöver.

 

 

 

1§

2§

 

2©

3©

Fyrkorts (exakt) hjärterstöd, invitstyrka.

 

3ª/4¨

Kontrollbud med visst slamintresse, hjärteraccept med fyrstöd.

 

4§

Utgångskrav i klöver med visst slamintresse. Uppmanar till kontrollvisning. Förnekar intresse för högfärgskontrakt.

 

 

 

1§

1©

 

 1ª

3§

Svararen har en bra hand och gott klöverstöd. Han visar också entydigt att han har minst fem hjärter.

 

Metoden kommer bäst till sin rätt i sin starka variant. Ger f ö en fin stadga åt budgivningen efter förhandspass och i konkurrensbudgivning.

 

Den svaga varianten fungerar dock fint som spärr. Är man därtill hågad kan man spärra på med 0 hp, men med riktigt svaga händer rekommenderas femkortstöd. Med 6 - 9 hp kan man som alternativ bjuda sin ev fyrkorts högfärg eller sang.  Med händer under 6 hp är det förstås alltid tillåtet för den försiktige att passa om man inte vill bjuda, och kanske återkomma lite senare om tillfälle ges.

 

Metoden kompletteras enligt Kamras rekommendation med svarsbudet 2NT som utgångskrav med trumfstöd. Men naturligt inviterande 2NT på 11-13 hp, där 2NT-bjudaren förnekar större intresse för högfärgsspel och har 2-4 kort i öppningsfärgen är ett tänkbart alternativ.

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

pass

1©

pass

2§*

pass

 

1§

 

 

 

*) 2§ visar 8-11 hp, 4+ klöver, kan ha 4 spader vid sidan av.

 

Nackdelar med metoden?

Man kan inte längre ge ett försiktigt stöd med 2§/¨ och svag hand, kanske inte ens efter UD eller inkliv. Varning: En annan nackdel är att partners som är ovana tenderar att bjuda fel. Många medelmåttiga spelare förstår inte konventionen.

 

Variationer: Man kan fundera ut olika sätt att söka håll inför ev 3NT efter 1lå-3lå.  Samspelta fasta par kan givetvis hitta på egna tillämpningar, inte minst i konkurrensbudgivning.

 

Kamras påpekar uttryckligen att metoden mycket väl kan användas även med 15-17-sang. Stefan Zylberstein har även spelat den med femkorts högfärg och bästa lågfärg, samt med stark klöver och slaskruter (se Kamras-Zylberstein).

 

Länkar:

 

Version & datum:

1.1 - 2003-05-12

Beskrivet av:

Stefan Zylberstein, stefanzylberstein@yahoo.se