Offensiv konvention: Lågfärsgsstayman (eng: minor suit Stayman (mss))

 

Ursprung: Konventionen är utvecklad i USA. Det har funnits och finns många varianter. I några av dessa kan svarshanden vara svag och öppningshanden får inte passera 3 ruter i sitt första återbud. Den som här beskrivs är varianten på OKbridge.

 

Syfte: Att ge möjlighet till en nyanserad budgivning då svarshanden har en eller båda lågfärgerna efter sangöppning.

 

Beskrivning

Svarshandens 2ª efter sangöppning visar minst 5-4 eller 4-5 i lågfärgerna och 9+ poäng. Svarsskala:

 

2NT

Minimum utan fyrkorts lågfärg

3§

Minimum med 4+ klöver

3¨

Minimum med 4+ ruter

3©

Visar eller frågar efter hjärterhåll beroende på överenskommelse. Öppningshanden kan ha en fyrkortslågfärg men söker 3 NT.

3ª

Analogt

3NT

Maximum utan 4+ i någon lågfärg

4§

Maximum med 4+ klöver

4¨

Maximum med 4+ ruter

 

 

Svarshandens återbud är

 

pass

minimum

3§

5+ klöver. Ej krav.

3¨

5+ ruter. Ej krav efter 2NT men krav efter 3§.

3©

Splinter

3ª

Splinter

3NT

Slutbud

4§

Inviterande om partnern bjöd 3 klöver. Starkt och krav annars.

4¨

Inviterande om partnern bjöd 3 ruter. Starkt och krav annars.

 

Konventionen används även efter 2NT-öppning. Svarshandens 3ª visar minst 5-4 eller 4-5 i lågfärgerna och är utgångskrav. Svarsskala:

 

3NT

Förnekar lågfärgsintresse

4§

4+ klöver

4¨

4+ ruter

 

Minor suit Stayman är “off“ i störd budgivning.

 

Version & datum:

1 - 2002-10-01

Beskrivet av:

Arne Frennelius