Offensiv konvention: Hoppande borttag enligt MUST

 

Ursprung: Einar Pyk

 

Skapat datum: 1980-tal

 

Syfte: Traditionella starka hoppande borttag efter naturliga 4-kortsvisande 1-tricksöppningar ställer stora krav på både färgkvalité och styrka vilket gör att buden blir väldigt infrekventa.  En minskning av kraven gör budet frekventare och en uppstrukturering av den fortsatta budgivningen bibehåller effektiviteten.

 

Beskrivning

Hoppande borttag till 2-läget visar 14+hp samt 5+kortsfärg.  3-stöd och/eller sidofärger kan finnas.  Budet är krav till utgång.

 

 

Öppnarens återbud

Öppningshanden återbjuder enligt följande schema:

 

  • Närmaste färgbud (reläfärgen) visar trumfstöd, minst 3-korts
  • 2NT visar 5+korts öppningsfärg (förnekar trumfstöd)
  • Höjning av hoppfärgen visar fördelningen 1444 med singelstöd
  • Bud i ny färg är naturligt med normalt 4432
  • 3NT visar genomgående öppningsfärg

 

Fortsatt budgivning

Man kan välja att efter öppningshandens återbud fortsätta helt naturligt.  Ett alternativt är dock att efter det stödvisande reläbudet visar låta ny färg visa singel, 3NT §-singel och 3 i trumf förneka singel.  Om svarshanden förnekar singel kan öppningshanden i sin tur visa singel.

 

Om öppningshanden efter 2NT/3ny-svar går förbi 3 i hoppfärgen så förnekas normalt 2-stöd, dvs visar singel/renons.  Exempel:

1©

2ª

 

2NT

3¨

 

3NT

 

 

Öppningshanden har nu visat 5-korts © och singel/renons i ª.

 

Variationer:

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-01-17

Beskrivet av:

Christer Enkvist