Offensiv konvention: Ny lågfärg krav (eng: new minor forcing (nmf))

 

Ursprung: Upphovsmannen är okänd. Konventionen är mycket populär i USA.

 

Syfte: Att närmare utforska öppningshanden sedan öppnaren återkommit med 1 NT i andra budronden.

 

Beskrivning

Konventionen baseras på att en entricksöppning i högfärg är baserad på minst 5-färg. Efter öppningshandens återbud med 1NT och 2NT är svarshanden bud i objuden lågfärg fördröjd Stayman. Budet visar minst styrka för utgångsinvit efter 1NT och är utgångskrav efter 2NT. Exempel:

 

Syd

Väst

 

1§

1©

 

1NT

2¨

 

?

 

 

 

 

 

Svarsskalan är

 

 

 

2©

Minimum med 3-stöd i hjärter

 

2ª

Minimum, förnekar 3-stöd i hjärter, om Syd kan ha 4-färg i spader efter denna inledning visar budet också 4-färg i spader

 

2NT

Ej 3-stöd i hjärter, inget annat attraktivt återbud

 

3§

Naturligt, 5-färg i klöver

 

3¨

Maximum med klöver och ruter, ej 3-stöd i hjärter

 

3©

Maximum, 3-stöd i hjärter

 

 

 

 

Syd

Väst

 

1¨

1ª

 

1NT

2§

 

?

 

 

 

 

 

Svarsskalan är:

 

 

 

2¨

Naturligt, 5-färg

 

2©

Naturligt, 4-färg i hjärter

 

2ª

3-stöd i spader, förnekar ej 4-färg i hjärter

 

2NT

Ej 3-stöd i spader, inget annat attraktivt återbud

 

3§

Maximum med ruter och klöver, ej 3-stöd i spader

 

3¨

Naturligt, maximum

 

3ª

Maximum med 3-stöd i spader

 

 

Syd

Väst

 

1¨

1ª

 

2NT

3§

 

?

 

 

 

 

 

Svarsskalan är:

 

 

 

3¨

naturligt, 5-färg

 

3©

naturligt, 4-färg i hjärter

 

3ª

3-stöd i spader, förnekar ej 4-färg i hjärter

 


3NT

ej 3-stöd i spader, inget annat attraktivt återbud

 

 

 

Konventionen är “Off“ i störd budgivning.

 

 

 

Se även Checkback Stayman, Superstayman och XY-sang.

 

 

 

 

Version & datum:

1 - 2002-10-01

Beskrivet av:

Arne Frennelius