Offensiv konvention: Ogust

 

Ursprung: Konventionen har fått sitt namn efter sin uppfinnare, amerikanen

Harold Ogust (1916-1978).

 

Syfte: Att ge partnern till den som öppnat med en svag tvåöppning en möjlighet att få en precisering av partnerns styrka och öppningsfärgens styrka.

 

Beskrivning

Efter partnerns öppning med svag 2-öppning är 2 NT krav och ber partnern precisera sin hand. Svarsskala:

 

3§

Minimum, dålig färg

3¨

Minimum, bra färg

3©

Maximum, dålig färg

3ª

Maximum, bra färg

3NT

Genomgående färg

 

 

En bra färg definieras vanligen som att den innehåller två av de tre topphonnörerna.

 

Anm. I Ogusts ursprungliga version var innebörden av 3¨ och 3© omkastade.

 

Version & datum:

1 - 2002-10-01

Beskrivet av:

Arne Frennelius