Delsystem: Stenbergs 2NT (Piranha Club)

 

Ursprung: Christer Enkvist, Fredrik Widemo

 

Skapat datum: 2001

 

Syfte: Enkel Stenbergsmodul där kortfärg eller sidofärg kan visas på låg nivå. Modulen ger även bägge spelarna möjlighet att i många fall essfråga på låg nivå (3NT).  Denna Stenbergsvariant bygger väldigt mycket på motsvarande varianter i SKROT och mini-SKROT.

 

Beskrivning: I de lägen där 2NT visar trumfstöd gäller för den fortsatta budgivningen att:

 

1©/ª

2NT

3§

minimum

 

 

3¨

maximum utan singel §/¨ eller med utpräglad tvåfärgshand (minst 5-5)

 

 

3©

maximum och singel §

 

 

3ª

maximum och singel ¨

 

 

3NT

RKC Blackwood

 

 

4§/¨

renons

 

 

4©

okrav om © = trumf, renons om ª = trumf

 

Generellt för den fortsatta budgivningen är att 3NT (oftast) är RKC Blackwood samt att färgbud är kontrollbud.

 

Fortsatt budgivning efter 2NT-3§

Efter det minvisande svaret kan svarshanden gå ner/invitera till utgång med 3 i trumf, visa egen singel naturligt, essfråga med 3NT eller be om mer information med 3¨.

 

3©

ingen singel eller singel §. 3ª frågar och 3NT=ingen singel

3ª

singel ¨

3NT

singel i den andra högfärgen

4§/¨/©

minst 5-5 i högfärgen samt bjuden lå, 4© visar 5-5 i ©ª

 

Efter det starka men flertydiga svaret 3¨ kan svarshanden visa egen singel naturligt, essfråga med 3NT eller be om mer information med reläbudet 3©

 

3ª

ingen singel

3NT

singel i den andra högfärgen

4§/¨/©

minst 5-5 i högfärgen samt bjuden lå, 4© visar 5-5 i ©ª

4ª

renons

 

Variationer: Efter 2-färgsvisande svar kan med fördel reläbud frågande efter antal nyckelkort användas. I lägen där "öppningshanden" visat 6-kortsfärg så kan de 2-färgsvisande svaren avges med 6-4 händer

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 02-01-27

Beskrivet av:

Christer Enkvist