Offensiv konvention: Omvända lågfärshöjningar (eng: inverted minors)

 

Ursprung: Metoden ingick som en del i Kaplan-Sheinwolds system. I dag är den mycket populär i USA och används som standard i många system.

 

Skapat datum: 1960-talet

 

Syfte

Att ge bättre möjligheter till att undersöka utgångs- och slammöjligheter för svarshanden när han har trumfstöd i öppningshandens lågfärg samt att spärra när han har trumfstöd i och en svag hand.

 

Beskrivning

Efter en enöppning i lågfärg vänder man på innebörden av enkel höjning och dubbel höjning.

 

Syd

Väst

 

1§

?

 

 

 

 

2§

budet förnekar 4+korts högfärg samt visar 10+ p, bra klöverstöd och är krav till 2 sang eller 3 klöver

 

3§

svagt bud, högst 9 p, bra klöverstöd

 

 

 

 

Huruvida man skall spela omvända lågfärgshöjningar i störd budgivning eller inte råder det delade meningar om. Enligt uppgift av Billy Miller i ACBL-bulletinen använder de flesta experter inte konventionen efter moståndarnas inkliv. I Okbridge 2/1 använder man konventionen efter inkliv men ej efter motståndarnas upplysningsdubbling.

 

 

Variationer: En del spelare essfrågar med 4 trick i lågfärg efter enkel höjning. Exempel:

 

Syd

Väst

 

1¨

2¨

 

4¨

 

 

 

 

 

4¨ är RKC enligt denna variant.

 

 

Version & datum:

1 - 2002-10-01

Beskrivet av:

Arne Frennelius