Offensiv konvention: SAT (Sydafrikansk Texas)

 

Ursprung: Okänt, men namnet har en intressant härledning. Överföringsbuden 4¨/© på partnerns sangöppning kallades i USA för Texas. Tekniken att använda /¨ som överföringsbud i stället påstås ha tillkommit därför att Boris Schapiro inte kunde komma ihåga att 4© var överföring till 4ª. Däremot fungerade /¨, eftersom Terence Reese knappast ville spela just det. Dessa överföringsbud döptes till Sydafrikansk Texas.

 

Skapat datum: Okänt.

 

Syfte: Man vill skilja mellan rena chansbud, 4©/ª, och konstruktiva spärröppningar med solida färger.

 

Beskrivning

SAT är en populär beteckning på öppningsbuden 4§/¨ visande 4©- respektive 4ª-öppningar med solid färg.

 

När SAT används förnekar 4©/ª-öppningen solid (genomgående) färg. Svararen bjuder oftast 4 trick i öppnarens högfärg. Reläbudet är en fråga om tillägg och ber öppnaren passera 4hö med extravärnen och han redovisar då ofta en singel. Övriga svar på SAT är normala slaminviter. Minimum för SAT är en genomgående färg på sju kort, i zonen med sidostyrka.

 

Variationer: Namyats (Stayman baklänges) är samma sak som SAT men färgen behöver inte vara genomgående. Utan solid färg måste dock viss sidostyrka finnas.

 

I dag är det relativt vanligt att 4§/¨ helt enkelt visar starka 4©/ª-öppningar, dvs en solid färg plus någon sidostyrka eller en färg som saknar ess eller kung i trumf med sidoess och ytterligare sidostyrka.

 

En annan variant är att 3NT visar en i det närmaste genomgående högfärg och ca 8 9 stick. Svararen bjuder normalt sett 4© och öppnaren korrigerar med spader. Bjuder svararen i stället 4§/¨ är detta slaminvit, som ber öppnaren kontrollbjuda med bättre än minimum. Svararens 4ª är slaminvit om öppnaren har hjärter. Naturligtvis kan metoderna utvecklas om så önskas.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2003-01-07

Beskrivet av:

Sven-Olov Flodqvist