Offensiv konvention: Smolen

 

Ursprung: Konventionens upphovsman är Mike Smolen från Los Angeles.

 

Syfte: Avsikten är att sangöppnaren skall bli spelförare efter Stayman-inledning då svarshanden har 5-4 eller 6-4 i högfärg.

 

Beskrivning

Efter inledningen 1NT -2 §; 2¨ visar ett bud i högfärg på 3-tricksnivån 4 kort i den bjudna högfärgen och 5-6 kort i den andra högfärgen. Med dubbelton i svarshandens långfärg bjuder öppningshanden 3 NT. Om svarshanden har 6 kort i långfärgen bjuder han nu på 4-läget ett steg under högfärgen som överföring.  Exempel:

 

Syd

Nord

     

1NT

2§

 

2¨

3ª    

visar 4 spader och 5-6 hjärter

3NT

4¨    

överföring till 4 hjärter

 

 

Konventionen kan användas även efter 2 NT-öppning. Exempel:

 

Syd

Nord

 

2NT

3§

 

3¨

3ª

visar 4 spader och 5-6 hjärter

3NT

4¨

överföring till 4 hjärter

 

 

 

Version & datum:

1 - 2002-10-01

Beskrivet av:

Arne Frennelius