Offensiv konvention: Stenberg 2NT X80

 

Ursprung: Mats Nilsland

 

Skapat datum: 1980 är troligtvis en god gissning.

 

Syfte: Skapa goda förutsättningar för slambudgivning och komplettera övrig stödbudgivning, där t ex 3Hö kan tillåtas vara spärrande

 

Beskrivning: Svarsbudet 2NT på 1hö visar trumfstöd och är minst invit till utgång.

 

1hö

2NT

 

3§

 

minimum

3¨

 

accept av inviten med

a) någon singel eller

b) jämn hand och 4-korts högfärg

3hö

 

accept med 5-korts högfärg utan singel. Minst 4 kontroller

3NT

 

dito, exakt 3 kontroller

4hö

 

dito, bra trumf och ingen sidofärgskontroll

3ny/ny

 

svitad hand (10 kort i de bjudna)

 

Variationer: Stenbergs 2NT, Stenbergs 2NT MS, Stenbergs 2NT Carrot, Jacoby’s 2NT, etc

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 02-01-27

Beskrivet av:

Peter Swensson