Offensiv konvention: ”Super-Stayman”

 

Ursprung: Uppgift saknas, men Mats Nilsland döpte den.

 

Skapat datum: 1970-talet.

 

Syfte: Ändamålet med konventionen är att utöka svararens möjligheter att uttrycka sina ambitioner efter en-över-en och återbudet 1NT.

 

Beskrivning

Efter inledningen 1§/¨/© - 1¨/©; 1NT avsätts återbudet 2§ som ett konventionellt kravbud, som ber öppnaren berätta mer om sin hand.

 

Den fortsatta budgivningen med och utan 2§ finns det åtskilliga varianter på. Här beskrivs den struktur som Carrot-gruppen nyttjade under många år.

 

När svararen inte bjuder 2§ är fallande bud i färg samt återgång till svarsfärg/öppningsfärg naturliga slutbudsförslag. 2NT är en stark invit utan trumfintresse. Hopp till treläget används som naturliga inviter där 3§/¨ betonar lågfärgen, d v s 4-(5)6-typer efter exempelvis 1©-1ª; 1NT-3§/¨. Ett undantag är 1©-1ª; 1NT-3©, som bör vara krav med trestöd, framförallt om 1© bara lovade fyra kort.

 

När svararen vill höja tempot och undersöka alternativa kontrakt, bjuder han alltså 2§, och öppnaren återbjuder:

·         2¨ med minimum oavsett fördelning. Svararens ombud 2©/ª är sunda inviter, 2NT slutbud och 3 i färg krav.

·         2hö visar maximum med dubbelton (fyrkorts hjärter efter 1ª).

·         2NT visar maximum med trekortsstöd. Naturlig fortsättning till minst utgång.

 

Anledningen till att 2NT används för maximum med trekortsstöd är att svararen kan vilja söka utgång i sin egen färg eller helt enkelt kräva vidare med ny färg. På 2NT kan han introducera en ny fyrkortsfärg, men över 3ª blir det besvärligt..

 

När svararens 2§ följs av färgbud på treläget är de naturliga utgångskrav med undantag för höjningar av tidigare bjudna färger, som är inviter, liksom återbud på tvåläget.

 

Variationer: Nackdelen är att man inte kan föreslå 2§ som slutbud, ens sedan partnern öppnat med 1§. Därför används ibland den andra lågfärgen som artificiellt kravbud efter lågfärgsöppning och 2§ efter 1©. 2§ ger dock alltid mera budutrymme.

 

XY-sangen är en vidareutveckling av grundidén, där man använder både 2§ och 2¨ som artificiella bud.

 

Länkar:

Checkback, New minor suit Stayman

Version & datum:

1 - 2002-07-10

Beskrivet av:

Sven-Olov Flodqvist