Delsystem: Walsh efter 1NT

 

Ursprung: Richard Walsh ?

 

Skapat datum: 1970-talet ?

 

Syfte: Att möjliggöra enfärgade slaminviter efter naturlig 1NT-öppning där man samtidigt visar färgens kvalite. 

 

Beskrivning

Slaminviter enligt Walsh inleds med överföring till © för att följas upp med konventionella slaminviter.  Om paret tillåter att öppningshanden med maximum och anpassning i © kan vägra överföring så bör denne alltid tvingas att bjuda 2ª (dvs fortsättningen efter 1NT-2¨-2©-2ª-2NT och 1NT-2¨-2ª blir identiska).

 

Walsh efter 1NT

1NT

2¨

 

2©

2ª

Inledande av Walsh-sekvensen, ÖH bjuder nu alltid 2NT

2NT

3§/¨

Slaminvit i §/¨ men färgkvalite är HJTxxx eller sämre

 

3©/ª

Slaminvit i §/¨ men färgkvalite är HHxxxx eller bättre

 

3NT

Slaminvit i §/¨ med solid färg (AKQxxx eller bättre)

 

4§/¨

Slaminvit i © men färgkvalite är HJTxxx eller sämre

 

4©/ª

Slaminvit i © med solid färg (AKQxxx eller bättre)

 

4NT

Krav med med solid högfärg (AKQxxx eller bättre)

 

Länkar:

West Coast Washington

Bob Silvermans 1NT-system (1993)

Version & datum:

1 - 2003-06-24

Beskrivet av:

Christer Enkvist