Offensiv konvention: XY-sang

 

Ursprung: Kom från Danmark till Sverige, men närmare uppgifter saknas.

 

Skapat datum: 1980-talet.

 

Syfte: Metoden är uppenbarligen en vidareutveckling av ”Super Stayman”. Fördelen är att man tidigt kan ange sina ambitioner och därigenom få en lugnare och mera variationsrik budgivning. Nackdelen är den samma som för SuperStayman, nämligen att man inte kan spela 2§.

 

Beskrivning

Efter 1§/¨/© - 1¨/©, 1NT används 2§/¨ som konventionella kravbud. Alla andra bud är slutbud eller speciella inviter enligt följande skiss från Carrot-gruppens tillämpning:

 • 2ª är invit efter 1§/¨-1©;1NT, medan 2© efter svarsbudet 1ª är slutbudsförslag.
 • 2NT Naturlig invit
 • 3§/¨ Canapé-inviter
 • 3©/ª Fördelningsinvit till 4©/ª

 

2§ är relä till 2¨

Utgångsinvit eller slutbud i 2¨. Därefter är:

 • Pass förstås slutbud i ruter
 • 2©/ª naturlig mild invit
 • 2© efter 1ª invit med 5-4(5)
 • 2NT en tung invit med femkorts svarsfärg
 • 3§/¨ och 3© efter 1ª inviter med 5-5
 • 3©/ª är en tung invit med långfärg

I fortsatt budgivning är alla bud okrav

 

2¨ är artificiellt utgångskrav

Naturlig fortsatt budgivning med splinterhopp av svararen. Efter öppnarens eventuella 2NT gäller att:

 • 3§/¨ kan innebära canapé.
 • 3©/ª visar långfärg – öppnaren bjuder 3NT med xx i färgen oavsett övriga tillgångar.
 • 4§/¨ är splinterbud med lång svarsfärg.

 

Variationer: Det finns många varianter på dessa strukturer. I praktiken kan var och en skräddarsy sina egna knep.

 

Länkar:

Checkback, New minor suit Stayman.

Version & datum:

1 - 2002-07-10

Beskrivet av:

Sven-Olov Flodqvist