Offensiv konvention: Staymans 2§

 

Ursprung: Idén med 2§ som högfärgsfråga efter sangöppning lanserades på flera håll. Vem som egentligen var först är omöjligt att säga, men nämnda herrar var definitivt bland dem som populariserade konven­tionen, även om det huvudsakligen blivit Stayman som fått äran.

 

Staymans är en av de mest spelade konventionerna i bridge och återfinns i varierande skepnader i flertalet sangsystem. Även »upprepad» och »försenad» Stayman samt andra efterföljare baseras på samma grundidé, att med ett konventionellt bud fråga efter högfärgslängder.

 

Skapat datum: Slutet av 1930-talet och början av 1940-talet.

 

Syfte: Att hitta en gemensam högfärg efter sangöppning.

 

Beskrivning

Svaret 2§ på 1NT ber öppnaren visa en eventuell högfärg på fyra (eller fler) kort. Utan fyrkorts högfärg skulle öppnaren, enligt Stayman, svara 2¨ med minimum men 2NT med maximum. På förslag av engelsmannen S J Simon övergick man emellertid till att alltid svara 2¨ utan högfärg.

 

Med båda högfärgerna blir öppnarens återbud 2© (även om vissa skolor förordar 2ª), var­efter öppnaren, om svararen bjuder sang, senare flyttar över till den andra av hög­färgerna. Svararen får inte använda Stayman utan anledning!

 

1 Sverige är det vanligt att man även har högre svar än 2ª pa frågan 2§. Genom den svaga sangen har dock den begränsade skalan blivit popu­lär (så att det blir möjligt att bjuda 2§ också med svaga händer i taktiskt syfte).

 

Har man, efter Staymans 2§, svar som passerar 2ª kan man deklarera det som »Stayman med avvikelser» eller liknande.

 

Svararens återbud efter 2§ och svar kan variera något:

 

1NT

2§

 

bud

pass

Svag hand utan tro på högre kontrakt

 

2©/ª

Inviterande med femkortsfärg

 

Svararens återbud 2©/ª kan behandlas som krav »forcing Stayman» eller svagt (Sundelin eller Truscott) men i normal s.k. »non-forcing Stayman» är budet uppmuntrande, men ej krav.

 

»Forcing Stayman» spelas hos oss bara med 2¨ i »Dubbel Stayman», där bade 2§ och 2¨ är Stayman.

 

Svarshandens återbud, forts.:

 

1NT

2§

 

bud

2NT

Invit till 3NT.

 

3§

Avlägg i klöver (såvida inte detta göres på annat sätt).

 

3ny

Naturligt krav.

 

3©/ª

Höjning är invit.

 

3NT

Slutbud

 

4©/ª

Slutbud.

 

4§

Vanligen Gerbers essfråga.

 

Numera används ofta kontrollbud eller splinterbud, när svararen hoppar till 4§/¨ efter öppnarens 2©/ª.

 

När 1NT dubblas utgår Stayman, varmed 2§ blir naturligt.

 

Staymans 2§ används normalt sett också efter inkliv med 1NT, eller efter återbud i sang efter en konventionell inledning.

 

Variationer: Dubbel Stayman, Forcing Stayman 2¨, Roths 2¨, Upprepad Stayman, Försenad Stayman, Stayman efter 2NT, Stayman efter 3NT, Marionett-Stayman (Puppet Stayman).

 

Länkar:

The Stayman Convention

Version & datum:

1 - 1982

Beskrivet av:

Mats Nilsland