Offensiv konvention: Wicked Stayman

Ursprung: Skapad av Mats Nilsland. Wicked betyder väl syndig eller ond och i detta sammanhang är konventionen avsedd att vara lite elak mot motståndarna som ibland inte får klart för sig om svarshanden är svag eller har invitstyrka.

Skapat datum: januari 2002

Syfte: Det finns ett otal varianter av försenad Stayman. Alla har sina för- och nackdelar men jag ville skapa en enkel konvention som lämnade budet 2 ruter ledigt och som ändå var både bra och effektiv.

Beskrivning

Försenad Stayman kallas det därför att budet kommer i andra budronden, exempelvis efter inledningen 1 i lågfärg, svaret 1 i högfärg och återbudet 1 NT.

På 2 § från svarshanden kan man spela så att ÖH redovisar extralängder i högfärg oavsett styrka eller så skall ÖH alltid bjuda 2 ¨, varefter SH visar en invithand med 2 i högfärg.

Ett exempel. Budgivningen inleds 1 Lå - 1 ª; 1 NT.

Svarshandens bud:

2 § Avläggshand i högfärg eller minst invit
2 ¨ Naturligt, svagt (kan vara längre ruter än spader)
2 © Mild invit (minst 5-4 i hö)
2 ª Mild invit (minst 5 ª)
2 NT Invit (oftast bara fyra spader)
3 lå/© Invit med 5-5
3 ª Invit (minst 6 ª

Min idé bygger på att öppnaren alltid skall svara 2 ¨ med minimum och 2 i högfärg med maximum. Oberoende av högfärgslängden. Ett nytt exempel.

Syd

Väst

Nord Öst
1 ¨ Pass
1 © Pass 1 NT Pass
2 § Pass

2 ©

Nord visar maximum för sangbudet, men kan fortfarande ha två eller tre hjärter. Om svararen hade en invithand (eller bättre) skall man nu till utgång. Det finns gott om utrymme. Alla svarshandens bud fastställer utgångskravet. Om svarshanden hade en svag avläggshand passar han på 2 ©.

Syd

Väst

Nord Öst
1 ¨ Pass
1 ª Pass 1 NT Pass
2 § Pass

2 ¨

Nu har öppnaren minimum och svarar 2 ¨ på reläbudet 2 §. Svarshandens 2 hö är nu naturliga bud som kan vara invithand eller avläggshand. Tänk hur svårt det blir för motståndarna att avgöra om de skall balansera eller ej!

I just denna sekvens kan öppnaren visa maximum med både 2 © och 2 ª. Han väljer det som passar hans hand bäst om man förutsätter en 5-4 eller 5-5-hand hos partnern.

Syd

Väst

Nord Öst
1 ¨ Pass
1 ª Pass 1 NT Pass
2 § Pass

2 ©

Pass
2 ª

I denna sekvens är 2 ª svagt. Alla andra bud från svarshanden är krav till utgång.

Genom att använda 2 klöver på detta sätt, som svagt eller invit, har vi fått de direkta svaren 2 i högfärg (och 2 ¨) lediga.

Syd

Väst

Nord Öst
1 ¨ Pass
1 ª Pass 1 NT Pass
2 ©

Svarshanden har en mild invithand, exempelvis:

ª E 7 6 5 4 © K D 8 5 4 ¨ 5 2 § 6

Har öppnaren anpassning kan utgång gå hem, men har han inte anpassning kan 3 i högfärg vara för högt. I samma situation kan 2 ª visa:

ª E D Kn 6 5 4 © 5 ¨ D 5 3 § 10 7 4

Att bjuda 3 ª leder ofta till bet, men har öppnaren fina kort kan utgång stå.

Jan har föreslagit att svararens 2 ¨ är naturligt och svagt, men det finns naturligtvis andra möjligheter. En variant är att det visar antingen en balanserad kravhand eller en invithand med längre lågfärg. Två händer som är svåra att visa annars. Använd er egen fantasi, det är bara den som gäller.

Svararen vill till utgång

När svarshanden vill till utgång får han efter 2 § och öppnarens svar bjuda 2 NT eller högre bud. I princip visar buden följande:

2 NT Utgångskrav men inte 5-5 i två färger
3 lå/3 © Utgångskrav med 5-5 (4-stöd om höjning av 2 © till 3 ©)
3 hö Slaminvit med 5332
3 NT Utgångsväljare med 5332
4 x Kortfärg, slaminvit med lång hö (om man inte har hoppande borttag

Efter budet 2 NT bör både öppnaren och svararen bjuda extra färglängder nerifrån. Svarshanden kan ha såväl en balanserad slaminvit med fyra kort i högfärgen som en utgångshand (eller slamintresse) med femkorts högfärg och fyra kort i en sidofärg. Eller till och med 6-4.

Även med de starka händerna finns utvecklingsmökligheter för den fantasifulle. Men, som sagt, min ambition var att göra en enkel konvention.

Variationer: Försenad Stayman MS

 

Länkar:

 

Version & datum:

- 2002-01-20

Beskrivet av:

Mats Nilsland