Offensiv konvention: Mancoff (Manco)

 

Ursprung: Manco skapades i slutet av  60-talet av Mats Nilsland och Dag Hermelin och har efter smärre förändringar och ett förslag från Göran Ofsén förbättrats till den modernare varianten, Mancoff.

 

Skapat datum: Ungefär 1973

 

Syfte: Syftet med Manco och Mancoff är att utnyttja motståndarnas dubbling av hållfråga och överbud.

 

Beskrivning

Manco används när budgivningen är på 2- eller 3-läget och motståndarna avger en dubbling av hållfråga (ofta överbud eller fjärde färg). Exempel:

 

Syd

Väst

Nord

Öst

1§

1©

D

2©

3©

D

?

 

eller 

Syd

Väst

Nord

Öst

1ª

Pass

2¨

Pass

2©

Pass

3§

D

?

 

 

 

 

Svarsbud

I denna typ av situationer gäller ett antal regler för vad olika bud visar:

 

  • Sangbud visar dubbelhåll (eller tillräckligt bra håll under omständigheterna)
  • RD visar xx/xxx (två eller tre hackor i dubblingsfärgen)
  • Ett aktivt bud visar singel i den dubblade färgen
  • Pass visar enkelhåll eller halvhåll i färgen
  • Överbud (höjning) visar renons i färgen

 

Efter passet, som kan vara enkelt håll eller halvhåll (Dx, knxx), kan partnern ofta avgöra vad som skall spelas. Vill han veta mer exakt, till exempel om han saknar halvhåll själv, kan han bjuda RD som ber om 3 NT med enkelhåll.

 

Variationer: Manco är en tidigare variant, där betydelsen av RD och aktiva bud var skiftade. (RD visade singel).

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2001-12-16

Beskrivet av:

Mats Nilsland