Offensiv konvention: SOS-redubbling

 

Ursprung: Putte Kock, Einar Werner

 

Skapat datum: 1950-talet

 

Syfte: Det grundläggande syftet är att kunna flykta från ett dubblat kontrakt till ett bättre kontrakt på så låg nivå som möjligt. Tanken är att ett dubblat hemspelat kontrakt alltid är vinnande och att den extra inkomst som en redubbling kan ge är marginell gentemot den vinst (minskade utgift) som erhålles genom efektivisering av flykt från katastrofkontrakt.

 

SOS-redubblingen skapar en mycket stor handlingsfrihet eftersom man i många trängda lägen slipper chansa utan kan bjuda en kortfärg (eller sang) för att sedan redubbla sig loss.

 

Beskrivning

Redubblingen används som uppmaning till partner att välja en annan färg som trumf.  På en SOS-redubbling är pass inget alternativ om inte passaren själv kan garantera hemgång i kontraktet - eller som den norske storspelaren William Herseth uttryck det:  "Skutt blir den som sier pass på en S.O.S. redobling".

 

Ursprungligen var redubbelt alltid SOS utom efter:

 

·         Som svar på ett öppningsbud (exempelvis är 1ª-(D)-RD inte SOS)

·         Om det dubblade kontraktet är en frivilligt bjuden utgång eller slam

 

I alla andra situationer är redubbelt - oavsett vem som redubblar - en SOS-signal som kräver att partnern väljer ett nytt kontrakt. 

 

Variationer:  I modern bridge bör den ursprungliga listan på situationer när RD inte är SOS utökas med de situationer när andra konventioner används, exempelvis efter dubblingar av relä, överföringar eller frågebud.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-01-09

Beskrivet av:

Christer Enkvist