Slamkonvention: Blackwood

 

Ursprung: Konventionen lanserades av amerikanen Easley Blackwood 1933. I mitten av 1900-talet kom Keycard Blackwood (se nedan). I dag är Roman Keycard Blackwood (se särskild artikel) den variant, som de flesta toppspelare använder.

 

Skapat datum: 1933

 

Syfte: Syftet är att undvika att komma i slam där två ess saknas (respektive i storslam där ett ess saknas).

 

Beskrivning

4NT frågar efter antal ess som partnern har. Svarsskala:

 

 

5§

0 eller 4 ess

 

5¨

1 ess

 

5©

2 ess

 

5ª

3 ess

 

 

Keycard Blackwood (KCB) räknar även trumfkungen som ett ess. Svarsskala:

 

 

5§

0 eller 4 ess

 

5¨

1 eller 5 ess

 

5©

2 ess

 

5ª

3 ess

 

 

Efter det att antal ess redovisats kan frågaren fortsätta med 5NT för att visa att paret har alla essen och fråga efter antal kungar. Svarsskala:

 

 

6§

0 kung

 

6¨

1 kung

 

6©

2 kungar

 

6ª

3 kungar

 

 

Det är sällan klokt att använda Blackwood av den som har en renons eller en värdelös dubbelton. Då är det bättre att använda cuebids.

 

Om en färg är bjuden och stödd är kungen i den det femte esset i KCB. Om ingen färg är bjuden och stödd är den vanligaste överenskommelsen att senast bjudna äkta färg är den färg där trumfkungen är det femte esset.

 

I några fall är det möjligt att stanna i 5NT. Om essfrågaren i nästa rond bjuder 5ª (förutsatt att spader inte är trumffärgen) är detta en uppmaning till svararen att bjuda 5NT.

 

Det uppstår inte sällan missförstånd om när 4NT är essfråga och när det är naturligt. Följande regel är de flesta experter överens om: 4NT är naturligt när ingen äkta färg har bjudits. Exempel:

 

 

Syd

Nord

 

1NT

4NT

 

 

 

 

Syd

Nord

 

1NT

2§

 

2¨

4NT

 

 

 

 

Syd

Nord

 

2§

    2¨        (2 § artificiellt)

 

2NT

4NT

 

 

En annan god regel: Om en av spelarna bjuder 3NT och hans partner bjuder 4 i lågfärg som slaminvit är 3NT-bjudarens 4NT sign-off. Exempel:

 

 

Syd

Nord

 

1©

2¨

 

3NT

4§

 

4NT

 

 

 

 

 

Syd

Nord

 

1©

2¨

 

3NT

4¨

 

4NT

 

 

 

Gott omdöme krävs när 3NT följs av 4NT.

 

Syd

Nord

 

1ª

3©

 

3NT

4NT

 

 

Detta är essfråga. Nord kan vilja spela i spader eller hjärter men har ingen möjlighet att fastställa trumfen först.

 

Variationer:

Reducerad Blackwood används när lågfärg är överenskommen trumf och svarsskalan förskjuts ett steg: 5§ = 0/1, 5¨ = 2, 5© = 3 och 5 = 4 ess.

 

Blackwood 5 ess Innebär helt enkelt att trumfkungen räknas som ett ess och man använder skalan 5ª = 0/4, 5¨ = 1/3, 5© = 2 och 5ª = 3 ess.

 

Blackwood Luck innebär att kungen i sist bjudna färg räknas som femte ess i många lägen där trumf inte överenskommits.

 

Blackwoo Morrow innebär att trumfdamen promoveras till kung i samband med kungfrågan 5NT.

 

Blackwood Streamline innebär att närmsta lediga bud utom trumfen blir kungfråga efter svaret på 4NT, och att 5NT då kan bli tillgängligt som fråga efter topphonnörer i trumf. Kan förstås kombineras med såväl 4 som 5 ess Blackwwo.

 

Roman Blackwood används för att vid två ess visa i vilka färger de finns med 5§ = 0/3, 5¨ = 1/4, 5© = 2 med samma färg eller rang, och 5ª = 2 olika, dvs högfärg plus lågfärg men inte ¨/© eller §/ª.

 

Roman Key-Card Blackwood, RKCB.

 

Exclusion Blackwood, Voidwood.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-07-11

Beskrivet av:

Arne Frennelius