Delsystem: Slambudgivningen i Bridge World Standard (BWS)

 

Ursprung: Bridge World Standard (BWS) sammanställer system, som spelas av amerikanska experter och bestäms genom en enkätundersökning. När experterna i huvudsak är överens definierar detta systemet. När det finns konkurrerande synsätt definieras dessa som leaves (singularis: leaf). Ett default leaf är den antagna överenskommelsen när inget annat leaf har valts.

 

Skapat datum: Den version som här beskrivs framtogs 2001.

 

Beskrivning

 

Essfråga och nyckelkortsfråga

 

a)            När 4NT är Key-Card Blackwood (KCB) är svaren: 0|3-1|4 [5§ = 0 eller 3 nyckelkort; 5¨ = 1 eller 4; 5©(ª) = 2 nyckelkort utan (med) trumfdamen][default]{1|4-0|3 [5§ = 1 eller 4 nyckelkort; 5¨ = 0 eller 3; 5©(ª) = 2 nyckelkort utan (med) trumfdamen)][leaf]

b)            När 4NT är Six-Key-Card Blackwood (6KCB) är svaren likartade med trumfdamen ersatt av dam i någon av de två nyckelfärgerna.

c)            När 4NT är Blackwood men inte KCB eller 6KCB eller när ett bud annat än 4NT är essfråga är svaren 0|3-1|4 [ett steg = 0 eller 3 ess; två steg = 1 eller 4 ess; tre steg = 2 ess]

 

Överenskommen färg och antal nyckelkort

 

När 4NT är Blackwood är det 6KCB om och endast om 2 färger har stötts.

 

I KCB, när uttrycklig överenskommelse saknas, är prioritetsordningen för överenskommen trumffärg:

1)     Den enda färg som är bjuden och stödd

2)     Den enda bjudna färgen

3)       Den senast visade färgen

 

Speciella fall:

a)            Efter en 2-klöveröppning och ett senare Blackwood 4NT av öppnaren när ingen färg har överenskommits: Om öppnaren har visat längd i enbart en färg är 4NT KCB med den färgen enbart; annars är 4NT KCB och de vanliga reglerna gäller, [default]{4NT är KCB och de vanliga reglerna gäller [leaf]}

b)            När svarshanden till en enöppning gör ett hoppande borttag och sedan bjuder 4NT är det KCB i svarshandens färg [default] {KCB i öppningshandens färg [leaf]} {ej KCB [leaf]}.

 

Principer

 

Kaplans kontrollprinciper: När trumffärgen är överenskommen:

 

a)            efter en slaminvit av en av spelarna under 4-tricksnivån i trumffärgen

1)     ett icke-signoff-bud eller redubbelt av den andre är slampositivt och indikerar en viss kontroll

2)     att icke visa kontroll är slamnegativt men förnekar inte kontrollen i fråga

b)            efter en slaminvit av den ene spelaren över 4-tricksnivån i trumffärgen måste hans partner visa varje bjudbar kontroll under 5 i trumffärgen och att göra det implicerar inte extravärden i övrigt

 

Last Train: Varje gång som det bara finns ett bud som indikerar slamintresse är detta bud en “Last Train“-slamtry och är inte relaterat till något innehav i bjuden strain. (Förtydligande: Med strain avses NT,ª,©,¨, eller §.)

 

När den ene spelaren har krävt att den andre spelaren (svararen) bjuder slam med åtminstone andrakontroll i en viss färg (den “öppna“ färgen) utan avseende på hur hans hand ser ut i övrigt skall svararen använda följande schema:

·         Utan kontroll: Pass eller (vanligen 5) i trumffärgen.

·         Med andra kontroll: Bjud 6 i trumffärgen (eller 5 NT med kungen garderad)

·         Med förstakontroll: Bjud kontrollbud i den öppna färgen eller med förstakontroll och annan oredovisad kontroll så bjuds den oredovisade kontrollen.

 

Uppföljningbud till Blackwood

 

a)            Ett bud i den överenskomna färgen (eller i 6KCB i en av de stödda färgerna) är okrav.

b)            Efter ett 0|3 eller 1|4 -bud i KCB är billigaste bud av essfrågaren en fråga efter trumfdamen, förutsatt att budet är under 5-tricksnivån i trumffärgen och det negativa svaret är att bjuda trumffärgen. Efter ett 0|3- eller 1|4-svar till 6KCB är billigaste bud under 5 av någon av trumffärgerna en fråga efter damer i båda färgerna. Svarsskala: Ett steg: ingen dam, 2 steg: en dam, 3 eller fler steg: båda damerna.

c)            Budet 5NT av essfrågaren bekräftar innehav av alla nyckelkorten, inviterar till storslam och frågar efter specifika kungar utanför trumffärgen eller utanför trumffärgerna vid 6KCB.

 

Exclusion Blackwood (Voidwood)

 

När ett bud är definierat som Exclusion Blackwood (EB) anges svaren i en stegskala av samma slag som vid KCB.

 

EB används vid vissa hopp till en “exkluderad“ färg och också när en spelare gör en slaminvit indikerande en kort färg, partnerns svar är avvisande och sedan bjuder 4NT (i vilket fall kortfärgen är den exkluderade färgen).

 

Version & datum:

1 - 03-02-06

Beskrivet av:

Arne Frennelius