Slamkonvention: DEPO, DOPI, ROPI

 

Ursprung: Okänt.

 

Skapat datum: Okänt

 

Syfte: Att definiera budens innebörd när motståndardna stör Blackwoodbudgivningen.

 

Beskrivning

Efter motpartens inkliv på partnerns essfråga har buden följande innebörd:

 

DEPO: Double Even, Pass Odd: En dubbling visar 0, 2 eller 4 ess. Pass visar ett eller tre ess.

 

DOPI: Double Zero, Pass 1: En dubbling visar 0 ess, pass 1, tangentbudet 2 ess etc.

 

Många experter använder DOPI när inklivet är under trumffärgen och DEPO när inklivet är över trumffärgen.

 

Det finns också en konvention mot motståndarnas dubbling av 4NT:

 

ROPI: Redouble Zero, Pass 1: en redubbling visar 0 ess, pass 1 ess, tangentbudet 2 ess etc.

 

Exempel:

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

1ª

2©

3ª

4©

 

4NT

5©

?

 

 

 

 

 

 

 

Inklivet är under öppningsfärgen så DOPI används:

 

D

0 ess

pass

1 ess

5ª

2 ess

5NT

3 ess

 

Variationer:

PODI: Pass Zero, Double 1: Pass visar 0 ess, dubbelt visar 1 ess, tangentbudet 2 ess etc

 

RIPO: Redouble 1, Pass Zero: Redubbelt visar 1 ess, pass visar 0 ess, tangentbudet visar 2 ess etc

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 02-07-11

Beskrivet av:

Arne Frennelius