Slamkonvention: Trumfhonnörsfråga, fria 5NT (eng: Grand slam force)

 

Ursprung: Konventionens huvuddrag lanserades av Ely Culbertson 1936. I en artikel i ämnet i Bridge World samma år angavs Josephine Culbertson som författare och konventionen kom därför i några kretsar att kallas Josephine. Artikeln var dock skriven av tidningens stab.

 

Skapat datum: 1936

 

Syfte: Att säkerställa trumffärgens kvalitet när man bjuder storslam.

 

Beskrivning

Budet 5NT efterfrågar topphonnörer i trumf. Med 2 av de tre topphonnörerna bjuder svarshanden storslam i trumffärgen. Ett hopp till 5NT fastställer senast bjudna färg som trumffärg om ingen annan färg är bjuden och stödd. En förutsättning är givetvis att 5NT inte har någon annan innebörd t ex visande att alla essen finns efter essfråga. (Benämningen fria 5NT innebär att budet inte föregås av 4NT.)

 

Det finns en stor flora av konventioner för svararen när han har noll eller en trumfhonnör.

 

I några av dessa bjuder svararen 6 i trumffärgen för att visa 0 topphonnör, i andra bjuder han 6§. I en omröstning i USA nyligen, anordnad av Bridge World, förordade majoriteten av experterna principen att ju lägre man bjuder desto svagare hand. Enligt dessa visar alltså 6§ 0 topphonnör. Om ruter är trumf visar då 6¨ en topphonnör. Om hjärter eller spader är trumf kan envar åstadkomma sin egen skala för att nyansera. Här är ett exempel på en sådan skala med spader som trumf.

 

6§

Ingen topphonnör

6¨

Spader dam

6©

Spader kung eller spader ess

6ª

Spader kung eller spader ess och extra längd

 

Variationer: En del par har överenskommelsen att svararen med 2 topphonnörer bjuder 7§ oavsett vilken trumffärgen är. Detta möjliggör för frågaren att t ex lägga storslammen i 7¨ om han har en genomgående ruter. 

 

I Sverige är det vanligt med följande svarsskala (men med annan färg än spader som trumf utgår svar som passerar trumffärgen):

 

6§

Ess eller kung. 6¨ frågar nu efter extra längd

6¨

Dam eller två extra hackor

6©

En extra hacka

6ª

Varken ess, kung, dam eller extra längd

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-07-11

Beskrivet av:

Arne Frennelius