Slamkonvention: Gerber

 

Ursprung: Konventionen är namngiven efter amerikanen John Gerber (1906-1981), som lanserade den 1938. Dock hade konventionen angetts i Europa redan 1936 av William Konigsberger och Wim Nye.

 

Skapat datum: 1936

 

Syfte: Att kontrollera att tillräckligt antal ess finns vid slambudgivning.

 

Beskrivning

4§ frågar partnern hur många ess han har. Den traditionella svarsskalan är:

 

4¨

0 ess eller 4 ess

 

4©

1 ess

 

4ª

2 ess

 

4NT

3 ess

 

 

Om frågaren fortsätter med 5§ är detta kungfråga. Svarsskala:

 

5¨

0 kung

 

5©

1 kung

 

5ª

2 kungar

 

5NT

3 kungar

 

6§

4 kungar

 

 

Att använda 4§ som en generell essfråga har visat sig vara misslyckat. I USA hör konventionen till standardsystemen och de flesta som använder konventionen definierar 4§ som Gerber om det avges med hopp efter partnerns äkta sangbud. I följande situationer är 4§ Gerber:

 

Syd

Nord

 

 

 

 

1NT

4§

 

 

 

 

2NT

4§

 

 

 

 

1§

1©

 

2NT

4§

 

 

 

 

1 ¨

2NT

 

4 §

 

 

 

Följande är inte Gerber utan splinter:

 

Syd

Nord

 

1NT

2§

 

2©

4§

 

 

Variationer: Det finns många varianter av  konventionen:

 

Keycard Gerber: Trumfkungen räknas som ett femte ess. 4¨ visar 0 eller 4 ess och 4© visar 1 eller 5 ess.

 

Roman Gerber: 4¨ visar 0 eller 3 ess, 4© visar 1 eller 4 ess, 4ª visar 2 ess. Om frågaren återkommer med billigaste bud är detta kungfråga och det är därefter möjligt att fråga efter damerna på samma sätt.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 02-07-11

Beskrivet av:

Arne Frennelius