Delsystem: MCS (Myggan’s Control System)

 

Ursprung: Efter att missat för många slammar vidareutvecklade Fredrik Svensson Tjolpe Flodqvists variant av de Italienska kontrollbuden.

 

Skapat datum: Maj 2004

 

Syfte: Kraftfull metod för att hitta eventuell utgång/slam. Används även för att skilja invitbud från konkurrensbud.

 

Beskrivning

MCS träder i kraft så fort en trumffärg etablerats, givetvis olika för olika grundsystem, se nedan för MS (Modern Standard). MCS körs maximalt i två varv då första varvet visar andrakontroll och andra varvet visar förstakontroll. Bjud alltid så billigt som möjligt. Överhoppat bud förnekar kontroll i färgen. Bud i trumfen är negativt, med andra ord har man inte mer än man lovat och inget vidare intresse av att påbörja exempelvis andra varvet kontrollbud. För att visa kontroll i trumfen används sangbudet.

 

När trumfen är högfärg börjar andra varvet då man passerat trumffärgen. Om lågfärg är trumf startar andra varvet sedan någon visat andrakontroll i någon högfärg.

 

Förstakontroll = Ess eller renons

Andrakontroll = Kung, ess, singel eller renons

 

Vanlig trumfetablering i MS:

1ª

 

13-20 hfp, 4-korts (eller längre)

 

2ª

6-9 hfp, 4-korts (eller längre) ”Enkel höjning”

 

2NT

10+hfp, 4-korts (eller längre), kravbud ”Modifierad Stenberg”

 

Exempel 1:

1ª

2ª

 

2NT

 

Andrakontroll i spader och intresse för fortsatt budgivning. Första varvet börjar

 

3¨

Saknar andrakontroll i spader, men har det i ruter

3©

 

Andrakontroll i ©

 

3NT

Förstakontroll i spader och visar maximal hand (8-9hfp). Andra varvet börjar

4§

 

Förstakontroll i klöver

 

4ª

Saknar förstakontroll i ruter och hjärteroch föreslår slutbudet 4ª

 

Exempel 2:

SYD

VÄST

NORD

ÖST

 

 

 

1ª

2¨

 

2NT

pass

 

 

Vad betyder 2NT?

Här får Du och Din partner komma överens om vad Ni vill ha. Att här bjuda 2NT som Stenberg fungerar bra. Även att visa håll i inklivsfärgen (¨), förneka både hjärter (eftersom den kan bjudas på 2-läget) och trumfstöd (ª) dock med minst 10hp fungerar också.

 

Exempel 3:

1©

2NT

Första varvet börjar

3§

 

Andrakontroll i klöver

 

3¨

Andrakontroll i ruter

3ª

 

Förstakontroll i spader, andra varvet börjar

 

3NT

Förstakontroll i hjärter

4¨

 

Saknar förstakontroll i klöver, men har det i ruter

 

4NT

Slamkonvention*

 

Slamkonventioner*: MCS passar bra med de flesta slamkonventioner som startar med 4NT. Men efter 2 varv M1CS vet du nästan exakt var din partner har sina kungar och ess. Därför kan man bestämma att man på 4NT bara svarar med de ess/kungar man inte tidigare visat, detta för att spara på buden och lättare hinna med eventuell trumfdamfråga. Nackdelen med att bara visa ovisade ess/kungar är att partnern kan tolka din första kontroll som ett ess när det i själva verket kanske var en renons och på så sätt räkna upp sin kung.

 

Förslag på svar efter 4NT (5 ess)

5§

Inga oredovisade ess och ingen trumfdam

5¨

Inga oredovisade ess, dock trumfdamen

5©

Ett ess som inte tidigare visats utan trumfdamen

5ª

Ett ess som inte tidigare visats samt trumfdamen

 

Exempel 4:

SYD

VÄST

NORD

ÖST

 

 

 

1©

1ª

 

2©

2ª

?

 

Vad skall nord bjuda?

 

Invit- vs Konkurrensbud: Även här har Nord-Syd tydligt etablerat en trumf och kontrollbud av nord visar styrka och intresse för fortsatt budgivning. Bud i trumf (©) är som tidigare negativt och ett rent konkurrensbud.

 

Fördelar: Möjlighet att stanna innan utgång. Genom detta kan man ersätta den slösaktiga dubbelhöjningen med en billigare variant av Stenbergs 2NT, redan från 10hfp och uppåt.

 

Nackdelar: Om man, efter att hittat en trumffärg, vill stanna i sangkontrakt är detta svårt. MCS lämnar inte mycket till fantasin, inte heller för motståndarna. Detta kan vara en nackdel.

 

Länkar:

 

Version & datum:

2 - 2004-12-10

Beskrivet av:

Fredrik Svensson