Slamkonvention: Roman Keycard Blackwood (RKC0314)

 

Ursprung: Den ursprungliga Blackwoodkonventionen angavs av Easley Blackwood 1933 (se särskild artikel). Keycard Blackwood med 5 ess började användas i mitten av 1900-talet. Det framgångsrika italienska storlaget under 1900-talets senare del använde Roman Blackwood där svaret 5§ visade 0-3 ess, 5¨ visade 1-4 ess, 5© visade 2 ess av samma kulör eller rang och visade 2 ess av olika kulör eller rang. RKC0314 har kommit i bruk världen över under senare år. Edwin Kantar har gjort mycket för att popularisera konventionen och anses ibland som dess upphovsman.

 

Skapat datum: Publicerades 1980 i Bridge World

 

Syfte: Att ge en bättre möjlighet att hushålla med budutrymmet än vad traditionell

Blackwood ger.

 

Beskrivning

Trumfkungen är det femte esset. Svarsskalan på essfrågan 4NT är:

 

5§

0 eller 3 ess

5¨

1 eller 4 ess

5©

2 eller 5 ess utan trumfdam

5ª

2 eller 5 ess med trumfdam

 

Efter svaren 5§ och 5¨ kan frågaren efterfråga trumfdamen genom att bjuda reläbudet (eller färgen över trumf, om reläbudet skulle vara trumffärgen). Svararen förnekar trumfdamen genom att bjuda trumffärgen på lägsta nivå. 5NT visar trumfdamen. Ett cuebid visar specifik andrakontroll samt trumfdamen. Efter svaret på essfrågan visar 5NT av frågaren att alla essen finns. De flesta experter har övergivit kungfrågan och använder detta bud i stället som fråga efter specifika kungar (se särskild artikel).

 

Om svarshanden har en renons är den vanligaste konventionen att svaret 5NT visar2 ess och en renons. Ett hopp till 6-tricksnivån visar då ett ess och en renons. Ett 6-tricksbud under trumffärgen visar renons i den bjudna färgen och et t6-tricksbud i trumffärgen visar att renonsen finns i en färg högre än trumffärgen.

 

Ibland finns ingen trumfdamsfråga att ta till när man använder RKC. Knep av det slag som finns i exemplet nedan kan då tas till.

 

Syd

Nord

1§

1©

1ª

3§

 4NT

5©

5ª

 5NT

6§

?

 

5ª är ett kommando till Nord att bjuda 5NT. Den logiska innebörden av 6§ är att det frågar efter trumfdamen. Har Nord den bjuder han 7§ annars passar han.

 

Variationer:  En del spelare vänder på innebörden av 5§ och 5¨ (RKC1430). Svarsskala:

 

5§

1 eller 4 ess

 

5¨

0 eller 3 ess

 

5©

2 eller 5 ess utan trumfdam

 

5ª

2 eller 5 ess med trumfdam

 

 

 

Syftet är att oftare få plats med trumfdamfrågan under 5 i trumf. Tanken är att det är vanligare att svarshanden har 1 ess än 0 ess, och reläbudet kan då komma ett steg lägre. Framför allt när hjärter är trumf är det en fördel. Nackdelen är framför allt att man kanske inte tål svaret 5¨ när klöver är trumf.

 

En variant av de renonsvisande svaren (vanlig i Sverige) är att hopp till 6-tricksnivån visar renons och två ess, medan 5NT visar någon renons och ett udda antal ess – om det är ett eller tre får framgå av den tidigare budgivningen. 

 

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 02-07-15

Beskrivet av:

Arne Frennelius