Slamkonvention: Sjöbergs 5NT.

 

Ursprung: Konventionen har blivit mycket populär på senare år. Merparten av experterna i USA har övergivit 5NT som kungfråga till förmån för denna metod. I Sverige tillskrivs den Åke Sjöberg.

 

Skapat datum:  Runt 1980

 

Syfte: Att underlätta storslambudgivningen genom att visa var eventuella kungar finns.

 

Beskrivning

Efter inledning med essfrågan 4NT och svar på den frågar 5NT efter specifika kungar. 6 i trumffärgen förnekar kungar under den. Om hjärter eller spader är trumf visar budet 6¨ ruter kung men förnekar klöverkung etc. Exempel:

 

Syd

Nord

 

1ª

3ª

 

4NT

5¨

 

5NT

?

 

 

 

 

6§

visar klöver kung och ev fler kungar

6¨

visar ruter kung och ev hjärter kung men förnekar klöver kung

6©

visar hjärter kung men förnekar klöver kung och ruter kung

6ª

förnekar kungar utanför trumffärgen

 

 

Efter erhållet svar kan frågaren bjuda ny färg på 6-tricksnivån för att efterfråga kung i den färgen. Exempel:

 

Syd

Nord

 

1ª

3ª

 

4NT

5¨

 

5NT

6§

 

6¨

 

 

 

Nord uppmanas bjuda storslam om han har ruter kung.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-07-27

Beskrivet av:

Arne Frennelius